<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479708106200774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Alibaba

03 mei 2021

Alibaba, soms ook wel het Chinese Amazon genoemd, is onder andere eigenaar van verschillende e-commerce websites. Via Tmall.com worden producten van wereldwijd bekende bedrijven zoals Apple en Nike verkocht voor de Chinese middenklasse. Taobao.com is dan weer een site waar bedrijven of particulieren producten verkopen aan andere particulieren. Bij ons zijn namen zoals alibaba.com, 1688.com of AliExpress.com iets meer bekend als sites waar bedrijven producten aanbieden voor andere bedrijven (kleinhandelaars) of particulieren. Alibaba is de dominante speler in China met een marktaandeel dat door sommigen geschat wordt op meer dan 50 %. Maar net zoals Amazon reiken de tentakels van Alibaba een heel eind verder. Alibaba houdt zich ook bezig met IT-infrastructuur, cloud computing, media en entertainment (met onder andere de productie van films en YouTubevariant ‘Youku’). Ook investeert het in een hele reeks beursgenoteerde ondernemingen zoals de videowebsite Bilibili, vervoersapp Lyft (concurrent Uber) en sociaal netwerk Weibo.

De resultaten van het kwartaal eindigend in december 2020 waren andermaal schitterend. De initiële terughoudendheid van het management wegens de coronapandemie was overtrokken, want in het afgelopen kwartaal steeg de omzet met een indrukwekkende 36,9 % tot 221,08 miljard yuan. De nettowinst maakte zelfs een sprong van 52,4 % tot 79,54 miljard yuan. Daarmee verpulverde Alibaba alweer de verwachtingen. E-commerce op zich is al een flinke groeimarkt, en dan al zeker in China, en de coronacrisis heeft die groei enkel maar versneld.

Spanningen met de VS

Toch zijn er ook donkere wolken aan de horizon. Zo kunnen de handelsspanningen tussen China
en de VS er – direct en indirect – toe leiden dat de activiteiten van Alibaba onder druk komen te staan. Daarnaast zijn de Amerikaanse plannen om Chinese bedrijven met een notering in de VS meer nauwgezet te controleren, nog niet opgeborgen. Wellicht was het ook in dat kader dat Alibaba een tweede notering aanvroeg in Hong Kong. Die ging gepaard met een kapitaalverhoging van 11 miljard dollar. Verschillende grotere investeerders vertrouwden het zaakje niet en hebben hun Amerikaanse aandelen in Alibaba omgezet in de aandelen die op Hong Kong noteren. Daarom nam het handelsvolume in aandelen Alibaba af op de Amerikaanse beurs, terwijl dat volume toenam op de beurs in Hong Kong. Tot nader order blijft de VS wel nog steeds de belangrijkste markt voor het aandeel.

Ant Group fiasco

Maar de grootste dreiging gaat momenteel uit van de Chinese overheid zelf. Alibaba is voor 33 % eigenaar van Ant Group. Waar e-commerce opduikt, is er uiteraard ook nood aan betalingssystemen. En dan komt Ant Group in het vizier met zijn betalingsplatform Alipay. Ant Group houdt zich niet alleen bezig met mobiele betalingen, maar met ook investeringen in fondsen, leningen, verzekeringen en het betalen van facturen. Het bedrijf kende een omzetgroei van maar liefst 41 % in het laatste boekjaar. Alibaba had plannen om Ant Group naar de beurs van Hong Kong te brengen. Daarbij werd gemikt op een stevige waardering van 313 miljard dollar. Bij de beursintroductie zou circa 34,5 miljard dollar vers kapitaal worden opgehaald. Dat geld zou besteed worden aan verder onderzoek & ontwikkeling van de technologie, het aantrekken van meer users, het aanbieden van meer diensten en het internationaal uitbreiden van de business.

Topman Jack Ma (Ma Yun) liet zich op 24 oktober 2020, net voor de geplande beursgang van Ant Group, kritisch uit over de Chinese banksector, die volgens hem te weinig flexibel is en zich te veel richt op de grotere bedrijven waardoor de kleinere bedrijven te weinig groeikansen krijgen. Dat was de druppel voor de Chinese Communistische Partij, die al een tijdje met lede ogen moest aanzien hoe de controle over het cruciale financiële systeem wegsijpelde van de grote Chinese staatsbanken naar de fintechbedrijven in de privésector, met onder andere Alibaba (via Ant Group) en Tencent als grote ’boosdoeners’. Kwatongen beweren dat president Xi Jinping het bovendien niet kon verkroppen dat Jack Ma veel meer in de internationale belangstelling stond dan hijzelf.

Een reactie van de Chinese overheid liet niet lang op zich wachten. Op 31 oktober 2020 liet de overheid weten ‘bezorgd’ te zijn over de risico’s gelinkt aan de snelle ontwikkeling van fintech. Een reeks strengere maatregelen voor fintechspelers werd opgesteld, wat de waardering van Ant Group aantastte. Daarom werd op 3 november 2020 beslist om de beursgang van Ant Group te bevriezen. Dat was een flinke streep door de rekening van Jack Ma en Alibaba.

Kort daarna ‘verdween’ Jack Ma van de radar. Het is in China niet ongewoon dat bedrijfsleiders een tijdje van het publieke toneel verdwijnen zodat ze op de vingers kunnen worden getikt door het Chinese regime als ze niet in de pas lopen. Op 20 januari verscheen Ma terug in de openbaarheid, en sindsdien mijdt hij de confrontatie met de Chinese overheid, wat voor aandeelhouders van Alibaba een geruststelling is.

Voor Ant Group lijkt een oplossing in de maak. Met het afsplitsen van de financiële activiteiten in een aparte entiteit/financiële holding en een scherpere controle van de financiële autoriteiten, zou een beursnotering binnen enkele jaren opnieuw tot de mogelijkheden horen.

Kartelonderzoek en vraag tot afsplitsing media-activiteiten

De Chinese monopoliewaakhond voert intussen een onderzoek naar Alibaba voor het mogelijke misbruik van een dominante marktpositie. In de Wall Street Journal werd geopperd dat een boete van bijna 1 miljard dollar in de pijplijn zat. Dat is weliswaar een aanzienlijk bedrag, maar gemakkelijk verteerbaar voor een gigant als Alibaba. Maar mogelijk moet het bedrijf daarnaast ook enkele maatregelen nemen die de omzet (groei) kunnen aantasten.

Recent verhoogde de Chinese overheid de druk en vroeg ze Alibaba om de mediabelangen af te splitsen. Wellicht vreest de Communistische Partij de fors toegenomen macht van Alibaba om de publieke opinie te beïnvloeden (via tv, social media, streamingbedrijven en kranten).

In het algemeen lijkt de Chinese overheid in toenemende mate te vrezen dat ze haar grip verliest (op Chinese media, data en financiën) en daarom zet het grote techbedrijven onder druk om zich op te splitsen. Maar uiteindelijk is China geen uitzondering. Ook de grote Amerikaanse techbedrijven worden, zowel in als buiten de VS, steeds meer met argusogen bekeken door de overheden. 

Conclusie

De Chinese overheid maakt in sneltreinvaart werk van de inperking van de macht van de grote Chinese techbedrijven en geeft daarbij wellicht een voorproefje van wat ook andere (en wellicht ook Amerikaanse) techbedrijven te wachten staat. De techbedrijven zijn te machtig geworden gezien hun fors toegenomen controle over pers, sociale media en het financiële systeem en rekening houdend met hun (te) dominante marktpositie. Alibaba zit (naast Tencent) in het oog van de storm en een opsplitsing dringt zich waarschijnlijk op. Het kartelonderzoek kan bovendien resulteren in boetes en een (wellicht verteerbaar) omzet(groei)verlies.

Toch denken we, gezien de immense groeicijfers en de gunstige perspectieven voor de Chinese e-commerce, en rekening houdend dat de Chinese overheid er geen baat bij heeft om de Chinese techkampioenen ten gronde te richten, dat Alibaba uiteindelijk stand zal houden. Een eventuele opsplitsing van het bedrijf kan de visibiliteit op de verschillende afdelingen zelfs verhogen. Maar omdat we verwachten dat de onzekerheid nog een tijd op het aandeel kan wegen en het ook onduidelijk is welke maatregelen (verder) zullen genomen worden en welke impact die zullen hebben op de resultaten, hebben we het advies verlaagd naar houden.

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.