<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479708106200774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Beleggers tussen hoop en vrees

01 juni 2022

In mei toonden de westerse beurzen twee gezichten. In de eerste helft van de maand zagen we een
verderzetting van de trend sinds het jaarbegin: beurzen daalden en bereikten nieuwe dieptepunten
voor het jaar. In de tweede helft van de maand volgde echter een ommekeer, waarbij de beurzen
herstelden en de verliezen sinds begin mei opnieuw wegwerkten.

Wat zorgde ervoor dat beleggers opnieuw optimistischer werden?
Aanvankelijk speelden dezelfde factoren die beleggers dit jaar pessimistisch maakten: de oorlog in Oekraïne die blijft duren zonder uitzicht op een einde, stijgende rente en hoge inflatie. In het resultatenseizoen gaven ook een aantal bedrijven aan dat de stijgende prijzen van energie en grondstoffen op hun winstmarges zouden wegen, wat in verschillende gevallen tot een afstraffing op de beurs leidde. In enkele gevallen verlaagden bedrijven ook al hun winstverwachtingen voor de rest van het jaar door het dalende consumentenvertrouwen, waarvan ze verwachten dat het op de vraag naar hun producten of diensten zal wegen in de komende kwartalen.

In de loop van de maand was er echter één factor die veranderde van een tegenwind in een rugwind: de langetermijnrente stopte met stijgen en viel zelfs wat terug de voorbije weken. Een van de
mogelijke redenen waarom de rente stopte met stijgen, is dat de inflatie stilaan lijkt gepiekt te hebben. In de Verenigde Staten steeg de inflatie in april met 8,3% op jaarbasis. Dat was minder dan de 8,5% in maart en de eerste daling na meerdere maanden van steeds verder oplopende inflatiecijfers.

In de eurozone stabiliseerde het inflatiecijfer in april op 7,4%, wat beleggers doet hopen dat we ook hier stilaan de piek bereikt hebben, al geven de voorlopige inflatiecijfers voor mei al opnieuw een stijging tot 8,1% aan. In China lijken de leiders nu bereid om hun drastische COVID-19-maatregelen
de komende weken opnieuw wat te versoepelen, wat de logistieke problemen in China zou moeten
doen afnemen. Op die manier zou ook de schaarste aan verschillende producten kunnen afnemen en zo ook de opwaartse prijsdruk in die producten kunnen verminderen.

Afnemende inflatie kan ervoor zorgen dat de centrale banken minder fors de rentevoeten zullen
optrekken en zo de aandelenmarkten opnieuw wat ademruimte geven. In de Verenigde Staten
gaven de centrale bankiers al aan dat ze de komende maanden de rentevoeten nog verder zullen
optrekken, maar dat ze vanaf september mogelijk een pauze zullen inlassen als de inflatie tegen dan
duidelijk gedaald zou zijn.

En zo leven beleggers vandaag tussen hoop en vrees. Hoop dat de inflatie gepiekt heeft en de komende maanden begint te dalen, en vrees dat de inflatie nog lang hoog blijft en maar langzaam
zal beginnen dalen. Nieuwe inflatiecijfers zullen de komende maanden dan ook met argusogen
worden gevolgd door beleggers wereldwijd.

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.