<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479708106200774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Beleggingsstrategie 2021, waar moet u volgens onze experts op letten

18 februari 2021

Rond de eeuwwisseling trok de dotcom-crisis diepe sporen. In 2008 schudde de bankencrisis alle kaarten door elkaar. En nu beleven we een gezondheidscrisis zonder voorgaande. 

“Dit creëert een totaal nieuwe wereld. Ongezien.” volgens veel observatoren.

Wat betekent dit voor uw beleggingsstrategie in 2021? 

De kans dat de experts van Dierickx Leys Private Bank u daarop een standaard antwoord geven, is bijzonder klein. Want standaard antwoorden zitten hier nu eenmaal niet in de aanbieding. En in de huidige tijden begeven we ons op onbekend terrein.

Alert zijn, flexibel blijven én maatwerk is wel de boodschap. Een vooruitblik.

Wanneer u belegt, hebt u wellicht een beleggingsstrategie. Die bevat een combinatie van uw persoonlijke keuzes en voorkeuren, de mogelijkheden die uw vermogen biedt en een risicoanalyse op basis van het vorige. Bepalend zijn natuurlijk ook de doelstellingen die u hebt voor uw vermogen. Nu en straks. Op korte, middellange en lange termijn. Tijdens en na uw loopbaan. Voor uzelf, uw intieme kring, uw erfgenamen. Met al die ingrediënten - en samen met u - ontwikkelt uw vermogensbeheerder een beleggingsstrategie. En meer: een visie.

New call-to-action


Beleggingsstrategie 2021: de situatie

Dit brengt ons bij dé vraag die u bezighoudt: welke impact heeft de gezondheidscrisis op uw beleggingsstrategie in 2021? Welk advies geven de experts hierover? 

Eerst en vooral moeten we goed beseffen dat de crisis wereldwijd een nieuwe situatie heeft gecreëerd. Zonder voorgaande. We begeven ons dus op grotendeels onbekend terrein, terra incognita. Er is geen referentiekader, alle klassieke dogma’s en parameters staan in vraag. En bovendien is de complexiteit groter dan ooit: met sterke verschillen tussen economieën en deeleconomieën, sectoren en bedrijven. 

Sommige zijn teruggevallen tot quasi nul en beginnen -met verschillende snelheden- aan herstel en remonte. Andere zijn juist sterker geworden door de crisis, omdat ze zich snel hebben aangepast, heel pragmatisch.

Alle klassieke dogma’s en parameters staan in vraag.

Ook een belangrijk gegeven is het feit dat de rente op nul staat. 

En dat zal wellicht nog lang zo blijven, in Japan is dat al 20 jaar zo. Inflatie is afwezig, ondanks de inspanningen van de centrale banken. In die mate zelfs dat Christine Lagarde (ECB) zich luidop afvraagt of we de inflatie niet anders moeten gaan berekenen. En tegelijk zien we een zeer sterke groei in bepaalde economieën zoals China en andere opkomende markten. 

Ook het aantreden van Joe Bidens administratie zal verandering aansturen. Hierdoor zijn de VS weer helemaal mee met de tendens naar de koolstofvrije economie. Ook China verklaarde eind vorig jaar tegen 2060 koolstofneutraal te willen zijn.

Dit alles kan een belangrijke impact hebben op de beleggingskeuzes die u samen met uw adviserende beheerder maakt in 2021 en daarna.

Beleggingsstrategie 2021: volgende stap?

Over dit alles doen veel berichten en commentaren de ronde. Informatie die in de meeste gevallen makkelijk bereikbaar is. Elke belegger kan zich volop informeren. Maar de volgende stap is moeilijker: welke conclusies trekt u eruit voor uw eigen beleggingsstrategie? En welke acties onderneemt u?

Gezien de totaal nieuwe situatie, moeten we vooral alert zijn, heel alert. Continu beslissen waar we wel en niet naartoe willen. En flexibel zijn. De ondernemers en zakenmensen onder ons kennen dat uit hun dagelijkse ervaring: voortdurend beslissingen nemen. Kijk vooral waarin u niét wilt beleggen. Selectief zijn is belangrijker dan ooit.

U moet eigenlijk tijdens de reis uw eigen roadbook samenstellen. Samen met uw vermogensbeheerder als compagnon de route.

Vier ogen zien meer dan twee

Dit brengt ons bij de rol van de adviserende vermogensbeheerder. 

Er staan beleggers boeiende tijden te wachten. Het is alleen moeilijk om alles zelf continu te overzien en de juiste koers uit te stippelen. Binnen de formule van adviserend vermogensbeheer stelt Dierickx Leys Private Bank zich op als een echte co-piloot die u bijstaat. Of liever: een team dat de internationale situatie constant monitort en de evoluties op de voet volgt, in overleg met analisten en andere experten. 

Adviserend beheer is arbeidsintensief, maar wordt zeer gewaardeerd.

De adviserende vermogensbeheerder fungeert ook als klankbord. Net omdat u als klant niet per definitie gelijk krijgt, levert die rol een belangrijke meerwaarde op. Weerwerk geven en discussiëren hoort er ook bij. Uw vermogensbeheerder wordt uw sparring partner, meestal voor de lange termijn. Komen er opportuniteiten in het vizier, dan zal hij die ook altijd toetsen aan de visie die u samen met hem hebt opgebouwd. 

Een tanker mag u bijsturen, maar liefst niet drastisch van de koers laten afwijken.

Wie dus vraagt welke return hij/zij mag verwachten in 2021, krijgt geen standaard antwoord. Gewoonweg, omdat de situatie nog grotendeels onbekend is en elke portefeuille anders is. 

Maar dat we alert, selectief en flexibel moeten blijven, is wel zeker. En maatwerk ls belangrijker dan ooit, één op één, afgestemd op elke individuele klant en portefeuille. 

Wij worden uw persoonlijke beheerder. En dat is best wel uniek in de markt.

New call-to-action

Ook interessant

blogpost over Beleggen

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.