De beleggingsstijl van Dierickx Leys Private Bank: wat zijn de ingrediënten?

15 juni 2023

Voor de financiële wereld was 2022 niet zomaar een jaar. Het was het jaar waarin de centrale bankiers in het Westen de schroom voor renteverhogingen, waarin ze al sinds het einde van de vorige eeuw waren verzeild geraakt, helemaal van zich afschudden.

Bron: ECB en Federal Reserve

Dit gebeurde eerder onder druk van de oplopende inflatie die einde 2021 de kop opstak maar die, ondanks een sterk geloof in een snelle terugval, in de eerste jaarhelft van 2022 sterk bleef doorstijgen.

Bron: Eurostat en US Bureau of Labor Statistics

De ietwat late reactie was een gevolg van de situatie die na de bankencrisis in 2008 ontstaan is waarbij, ondanks de creatie van duizenden miljarden euro’s en dollars, de inflatie heel moeilijk op het gewenste niveau te krijgen was. Vooral in Europa bleef de inflatie koppig beneden 2%.

De coronacrisis was het keerpunt. Het stilvallen van de economie zorgde in eerste instantie voor deflatie. De overheid ondersteunde massaal gezinnen en bedrijven die vanwege de coronamaatregelen in moeilijkheden kwamen. Dat leidde tot een grote spaarmassa want geld uitgeven kon in de eerste weken van de lockdown niet. Eens de economie heropende vloeide een groot deel van de spaarmiddelen in de reële economie. Vermits de bevoorradingsketens enkele weken sterk verstoord waren en bruusk opnieuw opstartten, ontstonden er verschillende flessenhalzen in de keten. Schepen lagen in de verkeerde havens, lege containers stonden op de verkeerde plekken, magazijnen zaten op sommige plaatsen overvol, maar er was geen vervoer om de producenten naar de klanten te brengen, …

Dat veroorzaakte een sterke opstoot van de inflatie. Een inflatie waarvan de centrale bankiers verwachtten dat ze na enkele maanden wel automatisch zou terugvallen. Maar dat gebeurde niet. Als gevolg van de stijgende energieprijzen bleef de inflatie begin 2022 hardnekkig toenemen. De inval van het Russische leger in Oekraïne versterkte de stijging van de energieprijzen en zorgde voor bijkomende bevoorradingsproblemen. Heel wat (semi-) industriële bedrijven hebben toeleveranciers of eigen fabrieken in Oekraïne.

De centrale bankiers trokken alle registers open en begonnen aan een lange reeks renteverhogingen.

Na de aanvankelijke paniek over de gasbevoorrading van Europa voor de afgelopen winter nam het optimisme over voldoende gas om de winter door te komen maand na maand toe. Dat was te danken aan de energiebesparing die gezinnen en bedrijven doorvoerden en de capaciteit van Europa om elders meer gas te kopen. Hierop viel de gasprijs geleidelijk terug.

Het aanvankelijke optimisme over de inflatie kreeg tegen einde 2022 een knauw want in plaats van te dalen trok de inflatie alsmaar verder aan. 

Daarop volgde begin 2023 een nieuwe reeks renteverhogingen. In amper 15 maanden tijd trok de Amerikaanse Federal Reserve de rente met liefst 5% op, naar een niveau dat dateerde van voor de financiële crisis. De Europese Centrale Bank blijft daar met 3,75 % iets onder, maar ook langs deze kant van de Atlantische Oceaan is de snelheid van de renteverhogingen ongezien.

Toch bleef en blijft de kerninflatie boven het door de centrale banken gewenste niveau hangen. Opvallend is dat de werkgelegenheid, ondanks de rentestijgingen in het eerste kwartaal van 2023 zeer veerkrachtig bleef.

Toch zien we een onderscheid tussen de industriële wereld en de verwerkende nijverheid en de dienstensector.

Het is vooral die laatste die jobs blijft creëren. De industrie en de verwerkende nijverheid hebben meer last van de renteverhogingen. De bouwsector heeft het moeilijk. Projectfinanciering is niet alleen duurder maar ook moeilijker geworden. De onzekerheid over de prijzen van bouwmaterialen weerhoudt vele investeerders van snelle beslissingen.

Juist navigeren

De onzekerheden van vandaag zullen wegebben. Maar ze zullen vloeiend overgaan in nieuwe onzekerheden.

De inflatie zal vroeg of laat verder afkoelen. Het is alleen de precieze timing die de markten onderweg nerveus kan maken. Mogelijk duurt de normalisering van de inflatie nog wel wat langer dan verhoopt. Want naast de eerder vermelde redenen zijn ook de structurele tekorten op de arbeidsmarkt als gevolg van de veroudering van de bevolking, waarbij meer mensen uitvloeien dan er nieuw instromen, een inflatoir gegeven. Of zaken die moeilijk beheersbaar zijn, zoals vogelgriep, die de prijs van eieren hoger stuwt. Voorspellen wanneer de situatie normaliseert is onmogelijk.

Daarom is het belangrijk om de ruis in de markt zoveel mogelijk te negeren. Wat wel relevant is, is de onderliggende kwaliteit van een belegging, of het nu een aandeel of een obligatie is. De onderliggende kwaliteit van een individuele belegging is een veel stabieler gegeven dan de koers van het effect.

Wie een obligatie koopt wenst dat de uitgever op tijd de rente en de hoofdsom terugbetaalt. In de zoektocht naar kwaliteit ligt de focus dan ook op die terugbetalingscapaciteit of het nu een overheids- of bedrijfsobligatie betreft. Vermits de rente op korte termijn hoger is dan op lange termijn zijn vooral kortere looptijden te verkiezen. Zo blijft er ruimte om snel te reageren op nieuwe wijzigingen van het rentepeil.

Wie aandelen koopt mikt op meerwaarde en dividenden. Bij Dierickx Leys Private Bank kiezen de beheerders resoluut voor kwaliteit. Dit is wat we onder kwaliteit verstaan.

Bedrijven beschikken bij voorkeur over een competitief voordeel, wat we ook de ‘moat’ noemen.

Die beeldspraak verwijst naar de diepe slotgracht die de middeleeuwse burchten tegen belagers moest beschermen. Ook bedrijven kunnen de concurrentie op een afstand houden. In normale omstandigheden krijgt een bedrijf dat een succesvolle dienst of product bezit na een tijd af te rekenen met concurrentie. Daardoor gaan de initieel hoge marges stilaan krimpen. Toch slagen een aantal bedrijven erin om hun competitief voordeel te behouden.

Immateriële activa zoals patenten en merken zijn daar een voorbeeld van. Een patent beschermt een bedrijf een bepaalde tijd tegen kopieën van zijn uitvinding. Patenten zijn er in elke sector te vinden, maar zijn vooral bekend in de gezondheidssector. Een sterk merk is een ander immaterieel actief waardoor consumenten bereid zijn om meer te betalen voor het product of dienst. Consumenten zijn ook zeer trouw aan een sterk merk. Louis Vuitton en Ferrari zijn hier mooie voorbeelden van. Maar ook een dienst zoals Office 365 van Microsoft, niet meer dan een pakket met een tekstverwerker, werkbladen en een presentatieprogramma, is een voorbeeld van een sterk merk.

Netwerkeffecten kunnen potentiële klanten doen kiezen voor een bepaald product. Kredietkaarten zijn daar een mooi voorbeeld van. De houder wil dat hij met zijn kaart op zoveel mogelijk plaatsen kan betalen. De handelaar die de kaart aanvaardt, wil alleen maar met een beperkt aantal kaartaanbieders samenwerken. Eens een kredietkaartaanbieder een sterke klantenbasis heeft, is het voor nieuwkomers veel moeilijker om de markt te betreden.

Ook een kostenvoordeel kan leiden tot een duurzaam competitief voordeel. Voorbeelden daarvan zijn supermarktketens en lagekostenmaatschappijen. Als de kostenbasis binnen het bedrijf lager is dan bij een concurrent, dan kan het bedrijf in kwestie het product of de dienst goedkoper aanbieden, wat meer consumenten aantrekt. Het grotere volume laat toe om nog goedkoper te worden, wat een zelfversterkend voordeel tegenover de concurrentie oplevert.

Een laatste voorbeeld van een competitief voordeel is de moeilijkheid om van leverancier te veranderen. Als de implementatie van het product veel tijd en moeite kost voor de klant, zoals netwerkbeveiliging, computernetwerken, cloud computing, … dan is die geneigd om bij die leverancier te blijven, ook als die in een volgende fase zijn prijzen verhoogt.

Dierickx Leys Private bank past deze manier van selecteren al jaren toe. De recente opstoot van de inflatie heeft niets aan de keuzes veranderd. De obligatieportefeuilles waren en zijn vrij kortlopend belegd in papier van bedrijven en overheden die met een aan de waarschijnlijkheid grenzende zekerheid zullen nakomen. De klemtoon ligt ook de komende periode op dezelfde prioriteiten.

De manier van selecteren van de aandelen hield al een bescherming tegen inflatie in. Bedrijven die voldoen aan de bovengenoemde kenmerken zullen over het algemeen vlotter de inflatie aan hun klanten kunnen doorrekenen.

Natuurlijk is dit alles ingebed in een sterk duurzaamheidsbeleid. Op de pagina https://www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid is hierover uitgebreide informatie terug te vinden.

Besluit 

Wispelturige markten zijn van alle tijden. Het nieuws van de dag heeft dikwijls een directe impact op het sentiment maar heeft op langere termijn geen enkele impact op de winstgevendheid of de terugbetalingscapaciteit van een bedrijf. De beheerder heeft alleen vat op de kwaliteit van de beleggingen die in de portefeuilles worden opgenomen. De analisten en beheerders van Dierickx Leys Private Bank bewaken die van dichtbij. Dat biedt de beste garantie op een goede verhouding tussen risico en langetermijnresultaten. Met deze ingrediënten kunnen sterke portefeuilles volgens ieders perspectief worden samengesteld.

Download hier de gids ‘Vermogensbeheer’ en kom meer te weten over hoe we dit aanpakken bij Dierickx Leys Private Bank.

Ook interessant

blogpost over Vermogensbeheer

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.