<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479708106200774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

“Geen betere belegging dan de economie waarin je zelf je oude dag wilt doorbrengen.”

06 april 2021

Docent internationale politiek. Politicoloog. Bijzonder adviseur van Frans Timmermans, eerste vicepresident van de Europese Commissie. Gastdocent aan vele universiteiten.
De brede kijk, de expertise en de heldere taal van Jonathan Holslag (40) maken hem tot een veelgevraagd gastspreker. Tijdens het Outlook 2021 event deed hij een boekje open over de economische impact van China. Uit de vele vragen van de ruim 1.000 deelnemers kozen we er zes voor een nagesprek.

Luister naar Prof. Holslag als gastspreker op Outlook 2021 (37:30 tot 51:52):

 

  • Wat verandert er volgens u aan de Amerikaans-Chinese relaties met een nieuwe president in het Witte Huis?

Prof. Jonathan Holslag: “Ik denk dat vooral de toonzetting is veranderd. Bidens adviseurs werken zich in allerlei bochten om het woord ‘koude oorlog’ te vermijden. Kern van hun betoog: concurrentie hoeft niet noodzakelijk de zakelijke belangen te schaden. Toch zet de Biden-regering deels de tarieven van Trump voort, vergroot zij eveneens de militaire aanwezigheid, is zij even terughoudend wat betreft het delen van technologie, ... We zien dus verandering, maar ook voortzetting. De spanning blijft. De relaties zullen wellicht verder vertroebelen, vooral omwille van de grote geopolitieke belangen die op het spel staan.”

  • Hoe haalbaar is het plan van China om tegen 2060 koolstofneutraal te zijn? 

“Voor de Chinese economie is dat plan best haalbaar. We zien aanzienlijke investeringen, de elektrificatie van het wagenpark, en zo meer. Tegelijk wil China zijn greep behouden op vervuilende industrieën zoals metaal, chemie en halffabrikaten. Die verhuizen wel naar Zuidoost-Azië, Myanmar, bepaalde Afrikaanse landen, … Met andere woorden: het probleem wordt verlegd.

Koolstofneutraal, want de leefbaarheid van steden ligt de Chinese leiders nauw aan het hart. Veel Chinezen leven in grote steden, de Communistische Partij beseft dat een groot stuk van hun aanzien afhangt van die leefbaarheid. Mensen moeten op hen kunnen vertrouwen voor voedselveiligheid, waterkwaliteit, en zo meer.”

Grote onevenwichten

  • Wat is volgens u de meest onderschatte evolutie die een diepe impact zal hebben op de (wereld)economie en de belegger hier?

“In de eerste plaats is de Chinese groei relatief kwetsbaar, met grote investeringen in economie maar een lage productiviteitsgroei. Grote verstoringen worden nu nog opgevangen door de enorme spaartegoeden bij de gezinnen. Maar dat blijft wellicht niet zo. De spaarpot is niet eindeloos. Daar moet je zeker rekening mee houden.

Daarnaast staan we wereldwijd voor een (noodzakelijke) correctie tussen tekort-economieën en overschot-economieën. Opgebouwd in de hoogtijdagen van de globalisering zien we macro-economisch grote onevenwichten die we in de komende decennia voor een stuk kunnen corrigeren.”

Duurzamer consumeren

“Landen met een groot tekort - waaronder ook de V.S. - zullen hun economie verstevigen. Maar dit leidt ook tot meer protectionisme, dat is een schaduwzijde.
Hier in het westen moeten we onze eigen kracht terugvinden, een duw geven aan productiviteit, inzetten op technologische innovatie. Belangrijk ook is onze transformatie naar een duurzamere economie, richting Green New Deal. Voor China betekent dit: geleidelijk aan de binnenlandse markt verstevigen. Meer consumeren, maar ook duurzamer consumeren.”

“Dit is een uitweg uit de impasse. Energie kanaliseren naar een beter toekomstbeeld. Economie is slechts middel om idealen mogelijk te maken.”

  • Zijn cijfers uit China wel betrouwbaar? Soms hoor je dat die opgesmukt worden uit politieke overwegingen. Uw visie?

“Bepaalde cijfers moeten we inderdaad met een flinke korrel zout nemen. In het Covid-jaar 2020 heeft China het wellicht slechter gedaan dan zij laten uitschijnen. Tegelijk zijn er ook makkelijker te controleren cijfers zoals elektriciteitsverbruik en afgelegde spoorkilometers.

Er zijn de handelsoverschotten, maar nog belangrijker: de dimensie ‘krediet’. Veel Chinese groei is aangedreven door investeringen en mogelijk gemaakt door schulden, ook via het grijze leningen circuit (buiten de banken). Dit zorgt voor een vertekend beeld. Niet-winstgevende investeringen worden niet afgeschreven. Van zodra de financiële armslag opraakt en er meer wordt afgeschreven, komt er wellicht een grote domper op het succesverhaal.”

Zombiebedrijven

  • Zolang zombiebedrijven in China ondersteund blijven door hun overheid en marktaandeel blijven winnen (zelfs zonder rendement): zullen zij binnen 10 jaar niet zo groot zijn dat zij een probleem vormen voor westerse ondernemingen?

“Dit sluit goed aan bij de vorige vraag. De Chinese maakindustrie zat al 17% in de rode cijfers vóór het uitbreken van Covid-19. Bovendien is zij grotendeels afhankelijk van de buitenlandse vraag. Op korte termijn zal de Chinese overheid daarin middelen blijven injecteren. Denk maar aan het overschot aan zonnepanelen, staal,... Maar die dumping wordt minder en minder aanvaard. Dit zal uiteindelijk resulteren in grote faillissementen. Van zodra de lijken uit de kast beginnen te vallen, zal dit nog moeilijk in te dijken zijn en volgt een schokgolf. Onvermijdelijk.”

  • Hebt u nog een goede raad voor de belegger hier in ons land?

“Ik zou zeggen: houd meer dan ooit rekening met politieke beslissingen die de markten beïnvloeden. Er is geen betere belegging dan de economie waarin je zelf je oude dag wilt doorbrengen en waarin je kinderen en kleinkinderen hun toekomst kunnen uitbouwen. Dé vraag is: wat is de betekenis van beleggen in een wereldeconomie die steeds volatieler wordt? Kijk dichter, hoe we hier de leefomgeving kunnen uitbouwen. Dat doen andere landen vaak beter dan wijzelf.”

“Beleggen is een middel om de toekomst veilig te stellen. Hier ter plaatse. En zelfs ondanks ons politiek kluwen.”

Meer over Jonathan Holslag op www.jonathanholslag.be

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.