<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479708106200774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hoe beheren wij uw vermogen?

02 december 2020

Denkt u bij het woord ‘vermogen’ aan een kapitaal van enkele miljoenen? 

Dat mag. Maar het hoeft zoveel niet te zijn. Ook voor lagere bedragen kunt u een beroep doen op het advies en de diensten van een vermogensbeheerder. Die streeft ernaar uw vermogen te beschermen en waar mogelijk, te doen aangroeien. Hoe pakt Dierickx Leys Private Bank dat aan? Kijk even mee. 

New call-to-action

Vermogensbeheer - ook asset management of portefeuillebeheer genoemd - houdt in dat u een vermogen toevertrouwt aan een derde om te beleggen. Voor alle duidelijkheid: dit zijn middelen die u vrijgemaakt hebt en die u niet meteen nodig hebt. Daarvoor maakt u afspraken ...

  • over de manier waarop dat beheer zal gebeuren, 
  • over welke vrijheid u de beheerder geeft voor aan- en verkoopbeslissingen, 
  • en de wijze waarop hij aan u zal rapporteren. 

Maar vóór die punten aan de beurt komen, is er eerst nog een ander belangrijk gesprekspunt. Dat is: hoeveel risico u kunt en wilt nemen met uw vermogen.

Uw beleggersprofiel 

Wat als het rendement binnen een jaar negatief zou zijn? Hoe groot is uw risicotolerantie? Of omgekeerd: hoe groot is uw bereidheid om meer risico te nemen en mogelijk meer rendement te behalen? Dit onderdeel van het gesprek gaat over het bepalen van uw beleggersprofiel. Een vast onderdeel na de crisis van 2008 en de Europese MiFID-richtlijn die u als belegger beter moet beschermen.  

Geen idee welk beleggersprofiel u hebt? Doe dan even de test >

Uw beleggersprofiel is dan bepalend voor de samenstelling en het risicoprofiel van uw beleggingsportefeuille. Dat varieert van zeer defensief tot zeer dynamisch (ook offensief genoemd). Met name het percentage vastrentende beleggingen en aandelen in uw portefeuille bepaalt dat risicoprofiel. 

De basis van vermogensbeheer is dus altijd een goede doorlichting van uw doelstellingen, verwachtingen en risicotolerantie.

Discretionair vermogensbeheer 

Wanneer mensen het hebben over vermogensbeheer, hebben zij het vaak over het zogeheten discretionair vermogensbeheer. Dit is een moeilijk woord voor de formule waarbij de vermogensbeheerder het beheer volledig in handen neemt, op basis van een beleggingsmandaat. Daarmee geeft u hem formeel de opdracht om uw vermogen volgens bepaalde afspraken te beleggen en te beheren. 

Waarom zou u kiezen voor discretionair beheer? 

Hebt u een zaak? Een vrij beroep? Een leidende functie? Dan weet u dat dit veel van uw energie opslorpt. Wilt u ook nog voldoende tijd aan gezin, familie en vrienden overhouden, dan moeten er keuzes worden gemaakt. Voor discretionair vermogensbeheer, bijvoorbeeld. 

Het wordt er ook allemaal niet eenvoudiger op. De financiële wereld. De wereld van beurzen en beleggingen. De storm aan informatie die constant op u afkomt. Zelf een objectieve evaluatie maken van markten, effecten en opportuniteiten is geen kinderspel. 

Vermogensbeheer is ook moeilijk om helemaal alleen te doen.

Om vermogens optimaal te kunnen beheren bouwde Dierickx Leys Private Bank een structuur uit. Daarin worden vermogensbeheerders bijgestaan door een team van analisten en juristen. Deze multidisciplinaire organisatie is onmisbaar voor goede resultaten.

“Bij ons zijn er geen experts enerzijds en klantverantwoordelijken anderzijds. Uw expert voert het eerste gesprek met u en blijft ook daarna uw vaste vertrouwenspersoon. Dat wordt erg op prijs gesteld.” 

Twee mogelijkheden

Uw vertrouwenspersoon zal u zeker meer vertellen over twee mogelijkheden binnen discretionair beheer: beleggen in strategie portefeuilles of een portefeuille op maat.

Beheer via Dierickx Leys strategie portefeuilles

Dierickx Leys Private Bank creëerde 5 actief beheerde strategie portefeuilles die allemaal beleggen volgens dezelfde beleggingsfilosofie. De vijf portefeuilles zijn telkens afgestemd op een specifiek beleggingsprofiel, van zeer defensief (0% aandelen) tot zeer dynamisch (100% aandelen). U betaalt dan enkel de aan de portefeuille verbonden vergoedingen. Het nodige juridische advies over de structuur van uw vermogen is in de dienstverlening inbegrepen.

Beheer via individuele aandelen en obligaties

De beheerders kunnen voor u een individuele portefeuille samenstellen van aandelen en obligaties op basis van uw profiel en wensen. Deze portefeuille wordt beheerd volgens dezelfde beleggingsfilosofie als de Dierickx Leys strategie portfeuilles. Een transparant all-in tarief wordt toegepast op de portefeuille en afgerekend per kwartaal op de portefeuillewaarde minus de DL strategie portefeuilles. Ook hierin is juridisch advies over de structuur van uw vermogen in de dienstverlening inbegrepen.

Inzage en rapportering? Uw vertrouwenspersoon is 24/7 bereikbaar om wat u maar wilt te duiden en te verduidelijken. Bij het begin van elke trimester krijgt u de inventaris van uw portefeuille en de rekeninguittreksels. Dit kan u ook altijd opvolgen via DL Online.  

Flexibiliteit? U kan uw beleggingsmandaat op elk moment aanpassen of opzeggen. Maar de meeste klanten blijven klant. Soms drie generaties lang.  

“Wederzijds vertrouwen, gekoppeld aan expertise en visie, dat wordt het hart van onze samenwerking met u.” 

Adviserend vermogensbeheer

Naast discretionair vermogensbeheer is nog een andere vorm mogelijk: adviserend vermogensbeheer. In dat geval houdt u zelf het stuur in handen en krijgt u een co-piloot mee die u gidst doorheen het volledige traject. Iemand met terreinkennis die u ondersteunt bij het nemen van de juiste beslissing, elke bocht opnieuw.

Adviserend vermogensbeheer betekent: 

  • u bent zelf actief betrokken bij het beheer van uw portefeuille.  
  • u maakt gebruik van het gepersonaliseerd en proactief advies van uw beheerder.
  • uw beheerder contacteert u geregeld en begeleidt u om uw portefeuille te optimaliseren.
  • u kunt uw eigen accenten leggen in de samenstelling van uw portefeuille. 
  • aangezien er geen beleggingsmandaat is, is uw goedkeuring vereist voor elke transactie of effectenoperatie. 

Inzage en rapportering? Ook in dit geval is uw adviserend vermogensbeheerder altijd bereikbaar voor vragen of bedenkingen: hij wordt uw klankbord en informatiebron. Bovendien zal hij u geregeld proactief contacteren en kunt u hem ook contacteren met een opportuniteit die u echt wat lijkt. 

“De lijn ligt altijd open voor u, hoe dan ook” - Dirk Verschueren, Hoofd Adviserend Beheer.  

Bij het begin van elke trimester krijgt u de inventaris van uw portefeuille en de rekeninguittreksels. Dit kan u ook 24/7 opvolgen via DL Online.  

Flexibiliteit? U kan de samenwerking op elk moment aanpassen (al dan niet overschakelen op discretionair bv.) of opzeggen. Maar ook in dit geval blijven de meeste klanten klant.

“Maart en april waren hectisch. In die uiterst volatiele beurssituatie hebben we duidelijk stelling ingenomen: “we gaan niet uit de markt.” Nu zien we dat dit een verstandige keuze was. Visie rendeert, inderdaad.”

Discretionair of adviserend?

Er bestaat niet zoiets als dé ideale formule voor vermogensbeheer. Gewoonweg, omdat veel afhangt van wie u bent en wat u wenst. 

Feit is wel dat de kennis van en de interesse voor economie en de beurs stijgen. Vindt u het boeiend om de evolutie van uw vermogen van dichtbij te bepalen en op te volgen, goed bijgestaan door Dierickx Leys Private Bank? Dan is de kans groot dat u voor adviserend beheer zult kiezen. 

Maar ook discretionair beheer kan de beste keuze zijn, zelfs als u meer tijd heeft. 

In volle vertrouwen uw vermogen in handen geven van een expertenteam dat úw belangen vooropstelt: ook dát geeft een goed gevoel!

 

New call-to-action

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.