<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479708106200774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fiscus laat zich kaas niet van brood eten: schenking via Nederland opnieuw onder vuur.

23 juni 2020

Op 17 juni 2020 dienden CD&V en Groen een wetsvoorstel in om de zogenaamde ‘kaasroute’ af te sluiten. Waarover gaat dat juist?

Schenkbelasting of risicoperiode

Wanneer u roerende goederen (zoals een effectenportefeuille, aandelen van een vennootschap of deelbewijzen van een maatschap) schenkt via een Belgische notaris, wordt de schenkingsakte geregistreerd. Daardoor is er schenkbelasting verschuldigd. Schenkt u aan uw afstammelingen, uw echtgenote of uw samenwonende partner, dan bedraagt de schenkbelasting in Vlaanderen 3 %. Schenkt u aan iemand anders, bijvoorbeeld een verre neef of een goede vriend, dan bedraagt de schenkbelasting in Vlaanderen 7 %. 

Wanneer u roerende goederen schenkt via een buitenlandse notaris (bijvoorbeeld een Nederlandse of een Zwitserse notaris), dan is registratie in België niet verplicht. Er is daardoor geen schenkbelasting verschuldigd in België, maar u bent wel onderworpen aan de zogenaamde ‘verdachte periode’ van 3 jaar. 

Die risicoperiode houdt in dat, als de schenker binnen de 3 jaar na de schenkingsakte overlijdt, er toch erfbelasting verschuldigd is, die in het gros van de gevallen (veel) hoger is dan de schenkbelasting. In het Vlaamse Regeerakkoord van 2019 werd al aangekondigd dat die risicotermijn in het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2021 wordt opgetrokken van 3 naar 4 jaar. Bij de schenking van een familiale vennootschap of onderneming bedraagt de risicoperiode in Vlaanderen 7 jaar.Door te werken met een buitenlandse notaris heeft u het voordeel van een notariële akte, maar is er geen schenk- of erfbelasting verschuldigd als de schenker de risicoperiode overleeft. Dat is een perfect legaal systeem waar reeds vele jaren gebruik van wordt gemaakt. 

Het is de schenking van roerende goederen via een buitenlandse notaris die nu geviseerd wordt.

Eerdere poging tot sluiting 'kaasroute'

In 2016 werd door de Vlaamse Belastingdienst al geprobeerd om de schenking van roerende goederen via een buitenlandse notaris aan Belgische schenkbelasting te onderwerpen, tenminste voor zover het een schenking betrof met voorbehoud van vruchtgebruik. In 2018 floot de Raad van State de Vlaamse Belastingdienst echter terug, waardoor de kaasroute opnieuw open was. Toen al werd er geopperd dat de wetgever mogelijk zou ingrijpen om die rechtspraak buitenspel te zetten.

Wetsvoorstel

Het ingediende wetsvoorstel heeft tot doel om te verplichten dat alle buitenlandse notariële akten worden geregistreerd in België, ongeacht of er sprake is van een schenking in volle eigendom of een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. 

Het wetsvoorstel bepaalt dat de inwerkingtreding voorzien is 10 dagen na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad. Er wordt geen overgangsperiode voorzien. 

Belangrijk om te vermelden, is dat het wetsvoorstel enkel gaat over schenkingen die via notariële akte plaatsvinden. De handgift en bankgift blijven buiten schot. Voor handgiften en bankgiften blijft men dus de keuze hebben om ze ofwel vrijwillig te laten registreren aan 3 % of 7 % in Vlaanderen, ofwel niet te laten registreren, maar dan met het risico dat de erfbelasting verschuldigd zal zijn als de schenker binnen 3 (binnenkort4 jaar) na de schenking overlijdt. 

Conclusie

Als er een politieke meerderheid bereikt wordt voor het wetsvoorstel, zal schenken van roerende goederen via buitenlandse notaris binnenkort verleden tijd zijn. Alle buitenlandse notariële akten waarbij roerende goederen worden geschonken, zullen dan verplicht geregistreerd worden in België en aldus onderworpen worden aan de schenkbelasting. 

Uiteraard volgen wij dit verder op en houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Als u vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met uw contactpersoon of beheerder, of met onze juridische dienst via het nummer 03 241 09 99.

New call-to-action

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.