<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479708106200774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Stoorzender op de beurs

01 oktober 2021

In september gingen de beurzen wereldwijd wat op de rem staan omdat een aantal stoorzenders
opdoken die beleggers nerveus maakten. Allereerst is er de aanhoudende reeks maatregelen en aankondigingen van de Chinese overheid die bepaalde bedrijven en/of sectoren viseren.

Zo werden de voorbije maand zware beperkingen aangekondigd met betrekking tot het aantal uur
dat kinderen voortaan nog zouden mogen gamen, wat woog op de koersen van gamingbedrijven.
President Xi kondigde ook aan dat China nog meer zal doen om monopolies aan te pakken. Daardoor wordt gevreesd voor nieuwe maatregelen die de dominante marktpositie van verschillende technologiebedrijven zouden verzwakken, wat een sterke invloed kan hebben op hun toekomstige winsten. Daarnaast werden ook voor de casinosector strengere maatregelen aangekondigd. Die zouden de winstgevendheid van de casino’s aantasten en het voor westerse casinobedrijven actief in China, moeilijker maken om hun winsten te repatriëren naar het buitenland. De laatste maatregelen kaderen dan weer in de plannen van Xi om ‘gemeenschappelijke welvaart’ te bevorderen en de ongelijkheid in het land te verminderen. De vrees bestaat daardoor dat miljonairs in China geviseerd gaan worden, en dat het openlijk tonen van rijkdom in de toekomst meer onder vuur zal komen. Als dat zou gebeuren, zou dat nefast zijn voor de vele westerse luxebedrijven, die hun groei de voorbije jaren grotendeels te danken hebben aan de Chinese hogere middenklasse. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aandelen van de luxebedrijven de voorbije maand wat onder druk stonden op de beurzen.

Daarnaast kijkt de wereld ook met argusogen toe hoe China het dreigende faillissement van Evergrande, de tweede grootste vastgoedontwikkelaar in China, zal afhandelen. De groep dreigt onder haar schuldenberg te bezwijken, en een onordelijk faillissement zou mogelijk een schok door de vastgoedsector kunnen sturen. Gezien het grote aandeel van de vastgoedsector in de Chinese economie zou een vastgoedcrisis ook een gevoelige impact kunnen hebben op de economische groei. Een tweede stoorzender zijn de aanhoudende logistieke problemen en de stijgende inflatie die mede daardoor veroorzaakt wordt.

De hogere vraag naar verschillende producten door het herstel van de wereldeconomie na corona
leidt tot logistieke problemen en stijgende grondstofprijzen omdat het aanbod de vraag niet kan volgen. Stijgende grondstofprijzen en transportkosten worden nu meer en meer doorgerekend in de prijs van eindproducten en leiden zo tot een inflatiecijfer dat ruim boven de doelstelling van 2% uitkomt in zowel Europa als de Verenigde Staten.

Door een samenloop van omstandigheden steeg de gasprijs in Europa de voorbije weken ook nog eens naar recordhoogten, wat de inflatiecijfers nog een extra duw gaf. Die hogere prijzen beginnen nu ook langzaam op het consumentenvertrouwen te wegen. Hogere energieprijzen gedragen zich in de praktijk als een extra belasting op het gezinsinkomen, wat het beschikbaar inkomen voor andere uitgaven vermindert. De meest recente economische data geven dan ook aan dat de economische groei wereldwijd wat begint te vertragen.

Een derde stoorzender ten slotte is de langetermijnrente die opnieuw (licht) begint te stijgen. Op zijn vergadering van 22 september gaf de Amerikaanse centrale bank aan dat een afbouw van zijn monetaire stimulus ‘weldra’ zou starten, mogelijk al vanaf zijn volgende vergadering in november. Dat nieuws was enigszins verrassend, aangezien voorzitter Powell een maand geleden (zie The Markets van september) nog leek aan te geven niet gehaast te zijn. Hij gaf daarnaast nog aan dat het
opkoopprogramma van obligaties dan relatief snel helemaal zou afgebouwd worden, met als vermoedelijke einddatum midden volgend jaar. De bank signaleerde daarmee dat we binnenkort
mogelijk een keerpunt bereiken: het massaal opkopen van obligaties door de centrale bank heeft de langetermijnrente lang gedrukt. Wanneer die aankopen wegvallen, zou in principe de langetermijnrente opnieuw hoger moeten gaan.

Ondanks die drie stoorzenders bleef de schade op de meeste beurzen de voorbije maand nog relatief beperkt. Het wordt uitkijken de komende maanden of China effectief nog bijkomende maatregelen aankondigt die bedrijven treffen, of de inflatie verder oploopt en of de langetermijnrente verder zal stijgen. Daarvan zal grotendeels afhangen of de beurzen hun mooie winsten sinds het jaarbegin kunnen vasthouden, of dat ze de komende maanden opnieuw een stuk van die winsten zullen kwijtspelen.

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.