<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479708106200774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hoe verloopt een eerste (video) gesprek bij Dierickx Leys?

25 november 2020

U hebt iets opgebouwd in het leven. Dat wilt u zoveel mogelijk beschermen. En wanneer het kan, ook doen groeien. Dan komt het erop aan, een betrouwbare partner voor vermogensbeheer en beleggingen te vinden. 

Het beste vertrekpunt is een goed gesprek met een expert van Dierickx Leys Private Bank. Rustig, verkennend en vooral gericht op elkaar beter leren kennen. Want het is de bedoeling om samen een visie te ontwikkelen, een visie die rendeert. 

New call-to-action

Praten over uw nalatenschap met een expert bij Dierickx Leys Private Bank. Hoe verloopt dat precies? 

Eerst en vooral is dit een vertrouwelijk gesprek. Persoonlijk, vertrouwelijk en gericht op kennismaking om precies te zijn. 

Normaal gezien verloopt zo’n eerste kennismakingsgesprek live, in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank. In tijden van corona gaat veiligheid vóór alles, dus gebeurt de eerste kennismaking telefonisch of via een videocall. 

Besluit u na die kennismaking verder te gaan met  Dierickx Leys Private Bank, dan volgt er in elk geval nog een live ontmoeting. Omdat Dierickx Leys het persoonlijke en relationele aspect belangrijk vindt. Maar ook omdat een private bankier daartoe verplicht is volgens MiFID II, de Markets in Financial Instruments Directive, een Europese richtlijn om u als belegger te beschermen.

Inzicht in de totaliteit 

Het eerste gesprek is een rustig, verkennend, informatief gesprek met een beleggingsexpert. Hierin kunnen vragen aan bod komen zoals: 

 • wie bent u, wie is uw partner? 
 • hoe zitten het gezin en de familie in elkaar?
 • in welke fase van uw loopbaan en leven bevindt u zich? 
 • wat hebt u opgebouwd in roerend en onroerend vermogen? 
 • wat wilt u graag bereiken? Waar ligt voor u de focus? 
 • wenst u volledig ontzorgd te worden? Of blijft u graag actief betrokken bij het beleggen en alle beslissingen hierrond?

Uiteraard zal de vermogensexpert u ook wat meer vertellen over wie Dierickx Leys Private Bank precies is en in grote lijnen, wat u mag verwachten. 

Dit is een eerste kennismaking, dus: op elk gesprekspunt kan later dieper worden ingegaan.

New call-to-action

Peilen naar úw visie 

U merkt het: in het eerste gesprek peilt de vermogensexpert naar úw visie

Het is immers de bedoeling om in samenspraak een visie te ontwikkelen die rendeert. Vermogensbeheer bij Dierickx Leys Private Bank is altijd maatwerk, geen gestandaardiseerde aanpak. U bepaalt wat er gebeurt en mag ook rekenen op maximale transparantie. Uw visie telt van bij het begin effectief mee. 

Die benadering komt zeker ook tot uiting als u uw erfenis wilt personaliseren. Uw persoonlijke wensen en bekommernissen zijn bepalend voor de aanpak. Leg gerust ál uw vragen neer bij de vermogensexpert.

U hebt het stuur in handen 

Wat doet Dierickx Leys Private Bank niét in het eerste gesprek - maar ook later niet? Dat is bepaalde oplossingen opdringen. 

Rond vermogensbeheer en successieplanning moeten ‘de geesten rijpen’. Vanuit zijn expertise reikt de gesprekspartner in het eerste gesprek wel al informatie en ideeën aan. Daarna krijgt u de tijd om die te laten bezinken en verder uit te diepen in volgende gesprekken. 

"Belangrijk is ook dat u na het eerste gesprek over uw vermogen, uw verhaal niet nog eens moet overdoen aan iemand anders. De eerste vermogensexpert blijft uw vertrouwenspersoon.”

Ook op dit punt wordt duidelijk wat Dierickx Leys Private Bank anders dan de anderen maakt. De experts denken altijd mee vanuit de behoefte en werken toe naar de meest bevredigende oplossing voor u als klant. 

“Wij kijken altijd naar de lange(re) termijn en ontwikkelen samen met u een visie. Een visie die rendeert.”

Successieadvies

We haalden het al aan: ook de planning van uw nalatenschap kan een goede aanleiding zijn voor een kennismaking met Dierickx Leys Private Bank. Successieadvies en vermogensbeheer gaan er vaak samen. Dan is er al een vertrouwensband waarop uw successiegesprek gebaseerd wordt. 

Praten over successie is een goed idee, want vandaag is er meer ruimte dan vroeger om uw erfenis te personaliseren. Buiten de ‘musts’ van het erfrecht heeft u een zekere vrijheid om uw eigen visie te realiseren. Ook daarom is er alle ruimte voor úw vragen van bij de eerste kennismaking. 

Niemand belet u om uw successie zelf te regelen, maar met professioneel advies bent u zeker van uw zaak. Bij Dierickx Leys Private Bank nemen we daar de tijd voor.

 • In een kennismakingsgesprek mag u uitgebreid uw verhaal doen, uw verwachtingen en prioriteiten meegeven.
 • Daarna brengen we uw huidige, persoonlijke gezins- en vermogenssituatie in kaart en bekijken we uw bekommernissen, zoals 
 1. niet te veel erfbelasting moeten betalen; 
 2. uw partner of uw kinderen extra beschermen; 
 3. uw erfgenamen vandaag een financieel duwtje in de rug geven 
 4. of nu al regelen wie uw vermogen zal beheren wanneer u daar niet meer toe in staat bent.
 • Tot slot krijgt u heldere oplossingen. Voor alle duidelijkheid: voor bepaalde aspecten verwijzen wij u door naar een specialist zoals een notaris. Wij geven graag toelichting bij zijn advies.

New call-to-action

Ook interessant

blogpost over Actua

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.