In de kijker: Ferm’Eline, een warme plek waar kwetsbare jongeren herademen

18 januari 2024

Kersttijd. De tijd van staakt-het-vuren, de Warmste Week en meer aandacht voor iedereen voor wie om de een of andere reden ‘geen plaats is in de herberg’. Feit is dat die aandacht best wel langer dan één week duurt. Duurzame ondersteuning is een van de pijlers waarop Dierickx Leys Private Bank haar mecenaat uitbouwt.

CEO Filip Decruyenaere schetst even het waarom en hoe ervan, initiatiefneemster Roosmarijn Smits doet daarna het verhaal van Ferm’Eline, een recente nieuwkomer in de lijst van verenigingen en projecten die Dierickx Leys Private Bank ondersteunt. Een verhaal over hoe uit onpeilbaar verdriet een hoopvol project kan groeien.

Goede doelen ondersteunen. Waardevolle projecten helpen mogelijk te maken. Het besef dat je als bedrijf een maatschappelijke rol vervult - en nog meer kunt vervullen - dringt steeds meer door. Voor Dierickx Leys Private Bank is VMO (Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen) geen modetrend.

Filip Decruyenaere, CEO: “Dierickx Leys Private Bank is ontstaan en gegroeid door sociaal bewuste mensen. Dat sociaal bewustzijn zit dus in ons DNA. De verenigingen en projecten die we steunen, steunen we soms eenmalig met een gift, maar vaak ook op duurzame basis, over een langere termijn dus. Meestal begint die ondersteuning vanuit een persoonlijk contact, wanneer we iemand ontmoeten met een visie die ons aanspreekt. Ook dat (inter)menselijke aspect is typisch Dierickx Leys.”

Vanuit welke visie kiest u die verenigingen en projecten?
“Ons motto, Visie rendeert, is op dit vlak niet letterlijk van toepassing. Wanneer we iets teruggeven aan de maatschappij, vertrekken we niet vanuit een financieel rendementsoogpunt. We willen er geen publiciteit voor terugkrijgen of andere winst genereren. Wel willen we vandaag meer laten zien wat we doen, ons publiek stelt dat op prijs. En de initiatieven die we steunen verdienen dat. Stuk voor stuk.”

Elk jaar wordt de lijst van ondersteunde verenigingen en projecten bekeken en besproken. “Niet zozeer op basis van formele dossiers of cijfers, de verenigingen die we steunen hoeven geen verantwoording af te leggen of resultaten te bewijzen. We kijken natuurlijk wel of ze het goed doen. Op de jaarlijkse bespreking hebben we het ook over nieuwe voorstellen die al dan niet toegevoegd worden aan onze mecenaatslijst.”

Waarom is Ferm’Eline een goed doel voor Dierickx Leys Private Bank?
“Dat contact kwam er door onze aandeelhouder Herman Hendrickx. Hij had de mama van Eline
ontmoet en was getroffen door het verhaal van Ferm’Eline. Deze hoeve in de Ardense natuur zal tijdelijke opvang bieden aan kwetsbare jongeren en jongvolwassenen, met 8 slaapkamers in de boerderij en 2 slaapkamers in de chalet voor een 14-tal gasten, naast het kampeerveld met accommodatie voor een 10-tal kampeerders.

Een project waartoe we graag - letterlijk en figuurlijk - ons steentje bijdragen. Zo gaat wat we uitsparen door geen gedrukte kaarten maar digitale eindejaarswensen te sturen, dit jaar naar Ferm’Eline.”

Wat is Ferm’Eline?
Ferm’ Eline is een inclusieve, warme, veilige en toegankelijke plaats voor kwetsbare jongeren of jong-
volwassenen. Dit is een initiatief van Kris Moeremans en Roosmarijn Smits, de ouders die hun dochter Eline op haar 23ste verloren.

Wie is Eline?
Eline, de allerliefste tweelingzus en dochter, een echte vriendin, een wereldverbeteraar en een speelvogel met sterke ideologie. Eline leefde intens, puur, super (ge)lief(d) en ze blonk in alles uit. Eline gaf aan iedereen kansen en in het bijzonder aan de meest kwetsbaren.

Eline leefde zonder filter en met open geest, negeerde de grote vragen niet en ging met open vizier op zoek naar (soms onbestaande) antwoorden.

Voor Eline moest alles altijd goed en perfect zijn. Het besef dat de wereld verre van perfect is, was bijzonder moeilijk voor haar om te aanvaarden. In februari 2018 ging voor haar plots het licht uit. Een diepe depressie overviel haar maar ze vocht keihard terug. Ze wilde het taboe rond psychische kwetsbaarheid doorbreken. Stilaan kreeg ze haar depressie onder controle maar een paniekaanval in juni 2019 nam haar mooie leven af, ze was toen net 23 jaar. Eline heeft de wereld onmiskenbaar een stukje verbeterd en ze blijft velen inspireren. Haar grootste passie, ‘zorgen voor’, willen we verder zetten in Ferm’Eline.

Je hoort vaak dat er te weinig plekken zijn waar kwetsbare jongeren terecht kunnen. Komt dat doordat er steeds meer hulpbehoevende jongeren zijn of omdat de middelen voor voorzieningen gewoonweg ontoereikend zijn?
Roosmarijn Smits: “Jammer genoeg is het een én-énverhaal. 18-plussers zijn juridisch meerderjarig. Als ze al een plek hadden in de bijzondere jeugdzorg of aangepaste psychiatrie, dan komen ze na hun achttiende eigenlijk op straat terecht. Want voor kwetsbare 18- tot 25-jarigen is er geen aangepaste opvang, ook niet binnen de volwassenenpsychiatrie.’

Zijn er meer kwetsbare jongeren dan vroeger? Voor die groep is een zorgeloos leven in deze turbulente tijden niet evident. Zoveel prikkels komen rechtstreeks via sociale media binnen: klimaat, oorlog, geweld, armoede. Voor wie psychisch kwetsbaar is, geven die prikkels extra angst. Dat kan ondraaglijk worden, zeker wanneer je opgroeit in een kwetsbaar gezin.

De wachtlijsten bij psychologen, in de psychiatrie en in de jeugdzorg zijn veel te lang. Dat door een gebrek aan middelen. Maar ook - nog altijd - door het taboe rond mentale gezondheid. Wanneer je het psychisch moeilijk hebt, heerst vaak het gevoel dat je zwak bent, maar ook dat je daar zelf iets aan kunt doen. Dat is niet zo. Hoogsensitieve jongeren zijn vaak sterke persoonlijkheden. Maar hulp vragen wordt nog altijd niet als een teken van kracht gezien. En als je dan het taboe doorbreekt en de stap naar de hulpverlening zet, bots je op de wachtlijsten. Zelfs in de jeugdzorg en in acute situaties moeten jongeren tijdelijk opgevangen worden bij de politie of in ziekenhuizen waar ze niet de gepaste zorg kunnen krijgen.”

Hoe kan een rustige boerderij met dieren in de Ardense natuur helend werken?
Roosmarijn: “We hebben zelf met ons gezin heling gevonden in de prachtige natuur hier. Als je je kind verliest, zijn het intense gemis en het verdriet bijna ondraaglijk. Maar door de schoonheid van de natuur en het contact met dieren, vinden we hier rust en kracht om toch verder te gaan. Dat gevoel willen we delen met kwetsbare jongeren. Het was trouwens ook de passie van onze dochter Eline om te zorgen voor de meest kwetsbaren. Haar idealen zetten we verder in Ferm’Eline.”

Hoe verloopt het project Ferm’Eline eigenlijk?
“De boerderij met het terrein hebben we eind 2022 aangekocht en geschonken aan de vzw. Sinds het
voorjaar van 2023 zijn we vooral bezig met afbraakwerken. Het terrein biedt heel wat mogelijkheden. Sinds mei kwamen hier dus al jongeren kamperen, met een chalet en de schuur als voorlopige shelter. De eerste jongeren en hun begeleiders reageerden al enthousiast! Vanaf april 2024 kan er weer gekampeerd worden. In 2024 willen we ook het sanitair blok plus verwarming en elektriciteit voor de boerderij klaar krijgen. In 2025 is de leefruimte in de vroegere koeienstallen aan de beurt, daarna acht slaapkamers en de schuur die we als grote shelter en ontspanningsruimte willen inrichten.

We hebben zeker nog drie jaar werk voor de boeg. Daarvoor hebben we veel geld nodig. We kijken dan ook uit naar enkele grote sponsors. Hoewel elke gift meer dan welkom is! Want het is een gift waarmee je letterlijk een steentje (of meer) bijdraagt aan onze werking op lange termijn, voor de volgende 20, 30 jaar. Van zodra we goed geïnstalleerd zijn, zullen we zelfbedruipend zijn, want het verblijf regelen we rechtstreeks met de zorginstellingen (aan kostprijs) en vooral: alles draait op onbezoldigd vrijwilligerswerk.”

Wie werkt mee in Ferm’Eline?
“Zoals gezegd werken we uitsluitend met vrijwilligers. Eerst en vooral is dat een bestuur met mensen uit de geestelijke gezondheidszorg, de juridische sector, het onderwijs, de ondernemers- en bedrijfswereld en vooral ook de natuur en het buitenleven. Daarnaast is er ons netwerk van lokale partners met o.a. de Bergerie de la Grande Fange en het biologische tuinbouwbedrijf Safran Ardennais Cosmétiques. Ten slotte zijn er natuurlijk ook onze vele én enthousiaste vrijwilligers. Sinds deze zomer hebben ook medewerkers uit het bedrijfsleven (KPMG Foundation, 8Advisory) als teamactiviteit de handen uit de mouwen gestoken bij de afbraak en in de tuin.”

Hoe komen jullie aan de nodige middelen?
“Aangezien we zelf geen zorginstelling zijn, kunnen we ook niet op subsidies rekenen. We zijn dus aangewezen op giften. Bij de fondsenwerving ervaren we vaak dat bedrijven en serviceclubs onze werking willen ondersteunen, maar niet de renovatie van de boerderij zelf. Waarom is ons niet duidelijk. De boerderij is ingebracht in de vzw en kan nooit terugkeren naar de schenkers. Onze activiteiten voor de jongeren zelf zijn gratis. Ons netwerk van lokale partners biedt activiteiten aan als zinvolle/zingevende dagbesteding in de natuur en het buitenleven. Allemaal heel transparant dus. Het verblijf zelf regelen we met de instellingen, aan kostprijs.

In 2024 gaan we minstens 200 jongeren en 80 begeleiders ontvangen op de Ferm’Eline. Dat aantal gaat met de tijd, en naarmate we met andere voorzieningen samenwerken, alleen maar toenemen. Op een termijn van 10 jaar spreken we over ruim 2000 jongeren. Toch wel de moeite waard om dat mogelijk te maken.”

Elke gift, hoe klein ook, is meer dan welkom.
Giften vanaf € 40 per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (artikel 145/33 WIB). Stort daarvoor op de projectrekening van de vzw Ferm’Eline, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening van BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde
mededeling 623/3815/00002, of doneer via deze link.

 

Lees de volledige DLJ van januari 2024 hier.

Ook interessant

blogpost over Vermogensbeheer

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.