<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479708106200774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Moody's

03 oktober 2022

Dit is een samenvatting van de conclusies uit de studie. De volledige studie is te raadplegen via https://www.dierickxleys.be/nl/studies/moodys.

Kredietratings en -bureaus
Dat bedrijven een grote behoefte hebben aan financiële middelen om te kunnen groeien, te investeren of hun dagdagelijkse activiteiten te financieren, lijkt een evidentie. Grotere bedrijven hebben, naast de klassieke bankleningen, de mogelijkheid om middels een obligatielening, rechtstreeks geld te ontlenen op de financiële markten. Particulieren en investeerders die een dergelijke obligatie willen kopen, zouden in principe een uitgebreide financiële studie moeten uitvoeren om het risico van de investering in te schatten. Dat is voor veel investeerders uiteraard praktisch niet haalbaar. Gelukkig kunnen die investeerders een beroep doen op de kredietratings die toegekend worden door ratingbureaus.

Wereldwijd zijn er slechts een handvol bedrijven die dergelijke dienst aanbieden. De grootste kredietratingbureaus zijn Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch. De ratingschalen die die bureaus hanteren, zijn sterk vergelijkbaar. Onderstaande tabel geeft de ratings weer zoals Moody’s die hanteert.

Die ratings worden in de praktijk nog iets verder onderverdeeld in subcategorieën. Zo wordt bijvoorbeeld de Aa-rating verder onderverdeeld in Aa1 (hoogste categorie binnen Aa), Aa2 (middencategorie binnen Aa) en Aa3 (laagste categorie binnen Aa).

Het grote voordeel van dergelijke rating is dat de potentiële investeerders/obligatiehouders in één oogopslag een inschatting kunnen maken van het risico, zonder dat ze zelfs een kredietrapport in detail moeten bekeken hebben. Dat zorgt voor een flink hogere efficiëntie in de financiële markten.

Moody’s
In dit artikel zijn we natuurlijk niet zo erg geïnteresseerd in kredietratings of obligaties op zich, dan wel in een van de topbedrijven die die ratings toekent. En dat is Moody’s.

Moody’s werd opgericht in 1909 door John Moody, de uitvinder van moderne kredietratings. Moody’s is de holding boven enerzijds Moody’s Investors Service (MIS), het kredietratingagentschap. Die afdeling maakt de kredietratings op voor een hele reeks bedrijven en overheden.

Maar het is anderzijds ook de holding boven Moody’s Analytics (MA). Moody’s Analytics omvat alle activiteiten waar geen ratings aan te pas komen. Het gaat om bijvoorbeeld software en data voor financiële analyse en kredietanalyse, economische research, vastgoeddata enzovoorts. Hoewel het bedrijf ook internationaal stevig gegroeid is, blijven de VS de belangrijkste markt.

Omzetverdeling Moody’s

Het moet gezegd worden: in de nasleep van de financiële crisis van 2007-2009, rees er enige bezorgdheid. Ratingbureaus hadden immers in verschillende gevallen te optimistische kredietratings toegekend aan bepaalde bedrijven en producten, die achteraf riskanter bleken te zijn dan ze op het eerste zicht deden uitschijnen. En uiteraard werden de kredietratings onder vuur genomen en de betrokken bureaus aangeklaagd. Maar opvallend genoeg viel de uiteindelijke factuur van dergelijke rechtszaken enorm goed mee, waardoor de resultaten door de jaren heen relatief weinig hinder ondervonden.

Het bedrijf beschikt over een aanzienlijke machtspositie, met dank aan zijn gevestigde naam, en is erg rendabel. Wereldwijd worden de ratings van Moody’s gevolgd door tal van investeerders. En dat maakt het bedrijf natuurlijk bijzonder interessant vanuit beleggersperspectief. Geen wonder dus dat Berkshire Hathaway van Warren Buffett 13,25 % van de aandelen in handen heeft.

Moody’s publiceerde in de afgelopen jaren uitstekende cijfers, die enerzijds te danken waren aan een kredietmarkt in volle bloei, en anderzijds aan de grote machtspositie van het bedrijf. Moody’s publiceerde echter tegenvallende kwartaalcijfers zowel in het eerste kwartaal als het tweede kwartaal van 2022.

De omzetevolutie werd gehinderd door een mix van macro-economische (verslechterende economische situatie en stijgende rente) en geopolitieke factoren, terwijl de kosten de hoogte ingingen door recente acquisities. De jaarprognose moest bijgevolg neerwaarts worden bijgesteld. Gezien de sterke machtspositie van het bedrijf en de hoge rendabiliteit, blijft dit interessante aandeel in elk geval op onze radar maar we wachten tot de situatie wat stabiliseert. Voorlopig handhaven dan ook ons ‘houden’-advies.

“Het bedrijf beschikt over een aanzienlijke machtspositie, met dank aan zijn gevestigde naam, en is erg rendabel. ”

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.