<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479708106200774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Successierechten: wat, waarom, hoeveel?

25 november 2020

Kinderen die nooit meer door dezelfde deur kunnen. Uw nieuwe partner die in onvrede leeft met uw kinderen. Erfgenamen die zich blauw betalen aan successierechten. Alles waar u een leven lang voor gewerkt hebt, na uw overlijden op de helling gezet. Is dit een nare droom die u liever niet wilt beleven? Dan komt dit blogartikel op het goede moment. Laten we even focussen op successie en de belasting die hieraan is gekoppeld.

New call-to-action

Het vertrekpunt? U bent niet verplicht uw erfenis te regelen. U mag perfect niets ondernemen. 

Dus geen testament of wilsbeschikking opmaken, geen schenkingen doen, geen goed doel uitkiezen, geen advies vragen, ... Dan wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels van het erfrecht. Maar steeds meer mensen nemen zelf de touwtjes in handen en personaliseren hun nalatenschap. Ook om niet te veel naar de fiscus te laten gaan.

De erfgenamen betalen immers een erfbelasting op hun deel, ook bekend als ‘successierechten’. Hoe zorgt u ervoor dat uw nalatenschap naar uw wens wordt verdeeld én dat uw erfgenamen niet te veel successierechten moeten betalen? Daarvoor bestaan diverse technieken waarop we straks even terugkomen. 

Waarom successierechten?

Op zich zijn successierechten zinvol: via de fiscus komen ze ten goede aan de hele samenleving. Ze zorgen voor een herverdeling van rijkdom en hebben dus een sociale waarde. Maar wilt u liever zelf bepalen aan wie (en in welke mate) uw nalatenschap ten goede komt, dan kunt u dit best zelf regelen.

“Uw kinderen hebben altijd recht op de helft van uw nalatenschap. De andere helft kunt u vrij besteden.”

Er zijn heel wat scenario’s mogelijk die u best zelf ‘regisseert’. 

Stel dat u een bepaald kind meer wilt toebedelen dan een ander? Dat u een samengesteld gezin vormt en uw ‘pluskinderen’ wilt laten erven? Dat u uw levenspartner goed verzorgd wilt achterlaten? Dat u als grootouder een generatie wilt overslaan en uw kleinkinderen rechtstreeks wilt begunstigen? En wat als u als kinderloze single iets zinvols wilt doen voor mensen of organisaties die u waardevol vindt? 

Voor een goede successieplanning kan het advies van experts die juridisch, financieel en fiscaal onderlegd zijn, een grote meerwaarde betekenen. 

Zoek in elk geval een expert met wie u in volle vertrouwen en openheid uw wensen kunt bespreken. En niet alleen de wensen van het verstand, maar ook die van het hart.

Hoeveel successierechten? 

Het mag gezegd: de tarieven van de erfbelasting zijn niet mals. Uw rechtstreekse erfgenamen betalen 3 tot 27%. Broers en zussen moeten rekening houden met tarieven van 25 tot 55%, voor andere personen is de belastingdruk nog hoger. Gelukkig bestaan er oplossingen die de erfbelasting binnen de perken houden. 

Waarvan hangt de erfbelasting af?

 • Het gewest waar u woont: het bedrag aan successierechten zal verschillen naargelang u in het Vlaamse, het Brusselse of het Waalse Gewest woont. 
 • Het geërfde bedrag: het tarief stijgt naarmate de erfenis groter wordt. Hoe meer een erfgenaam erft, hoe sneller hij in een hogere schijf valt, hoe hoger de successierechten.
 • De verwantschap: uw kinderen, kleinkinderen, ouders én partners betalen de laagste tarieven. Hebt u in een testament erfgenamen aangeduid die geen familie zijn van u, dan betalen die tot 55% successierechten in het Vlaamse gewest.

  Hier vindt u alle tarieven voor de erfbelasting in Vlaanderen 

  Hoe zit het met erfbelasting in Brussel en Wallonië? Lees het hier. 

Hoe uw successie te personaliseren? 

U kunt ervoor zorgen dat uw vermogen maximaal ten goede komt aan mensen en doelen die ú nauw aan het hart liggen. 

Beproefde manieren om uw successie te personaliseren zijn:

 • Een testament opstellen. Daarin kunt u afwijken van de standaard wettelijke regeling; 
 • Een schenking of bankgift doen terwijl u nog leeft, waaraan u voorwaarden kunt koppelen; 
 • Een erfovereenkomst sluiten met uw erfgenamen over uw nalatenschap; 
 • Een huwelijkscontract opstellen of uw huwelijkscontract laten aanpassen met afspraken over de rechten van de langstlevende;

Het grootste voordeel van een goede erfenisplanning? Dat is: gemoedsrust. 

Wilt u niet te veel erfbelasting betalen, uw partner of uw kinderen extra beschermen, uw erfgenamen vandaag al een financieel duwtje in de rug geven of nu al regelen wie uw vermogen zal beheren wanneer u daar niet meer toe in staat bent? 

Dat kan. Een goed gesprek kan veel verhelderen. Maak uw afspraak > 

New call-to-action

Ook interessant

blogpost over Erfrecht

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.