<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479708106200774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cliënt worden bij een private bank: zo verloopt dat.

14 januari 2020

Stel: u hebt wat bereikt in het leven. Iets opgebouwd. Kortom, u bent vermogend. En dat vermogen wilt u beschermen en doen groeien. Ook voor de volgende generatie. Daarvoor wilt u een beroep doen op de experts Dierickx Leys Private Bank. Hoe gaat dat precies in zijn werk, cliënt worden? En hoe verloopt de samenwerking verder? Kijk even mee. 

Wat hebt u nodig om cliënt te worden bij Dierickx Leys Private Bank? 

Dat is eerst en vooral een vermogen. Een roerend vermogen van middelen die u niet meteen nodig hebt, een kapitaal dat u voldoende lang kan vrijmaken om te beleggen. 

Hoe groot moet dat vermogen zijn? Sommige vermogensbeheerders bepalen daarvoor een drempel. Niet zo bij Dierickx Leys Private Bank. Elke cliënt, elk vermogen is anders, dat is de filosofie. En daar past geen standaardnorm bij. Maatwerk en een persoonlijke benadering zijn altijd de regel. 

Dat begint al vanaf dag één.

De eerste stap: persoonlijk kennismaken

Cliënt worden bij Dierickx Leys Private Bank begint met een goed gesprek, ter kennismaking. 

Met u persoonlijk, maar ook uw partner is van harte welkom indien u dat wenst. Het is een vertrouwelijk, nog vrijblijvend gesprek rond vragen zoals: wie bent u, wat hebt u opgebouwd, hoe zit het met de familiale structuur, wat is úw visie rond uw vermogen? Wat wilt u graag bereiken? En op welke termijn? 

Samen die visie waarmaken én laten renderen, dat wordt de uitdaging. 

Klikt het? Dan gaat het licht op groen voor de volgende stap: bekijken welke vorm van samenwerking het zou kunnen worden en met welk beleggersprofiel dat kan. 

Bent u klaar om kennis te maken? Maak dan nú uw afspraak > 

Dierickx Leys kantoor

Uw bescherming als belegger

De eerste gesprekken gebeuren altijd face-to-face. Niet alleen omdat de regelgeving Dierickx Leys Private Bank daartoe verplicht, maar ook omdat we het persoonlijke aspect en het relationele zo belangrijk vinden. De MiFID II (afkorting van Markets in Financial Instruments Directive, ingevoerd begin 2018) is een Europese richtlijn die vooral bedoeld is om u als belegger te beschermen

 • de private bank moet nagaan wat uw financiële situatie en beleggingsdoelstellingen zijn. 
 • de producten die u wil, moeten uiteraard geschikt zijn om die doelstellingen te halen.

Uw beleggersprofiel bepalen

Een belangrijk gespreksonderwerp is: uw risicoprofiel als belegger

Hiervoor wordt een lijst van vragen overlopen. Aan de hand daarvan kan Dierickx Leys Private Bank bepalen tot welke categorie van beleggers u mag worden gerekend. Er zijn vijf beleggersprofielen, van zeer defensief tot en met zeer dynamisch. Variabelen zijn het % aan vastrentende producten en aandelen in uw beleggingsportefeuille en de beleggingshorizon. Er wordt ook gepeild naar uw kennisniveau over beleggen. 

Hiervoor wordt de nodige tijd uitgetrokken, want een goede doorlichting van uw doelstellingen, verwachtingen en risicotolerantie is cruciaal. Dit is immers de basis voor een geslaagde samenwerking op lange termijn. ‘Visie rendeert’ is het Leitmotiv van Dierickx Leys Private Bank, en dat start al bij het eerste gesprek. 

New call-to-action

De samenwerking bespreken

Dan worden ook de mogelijke vormen van samenwerking besproken: discretionair vermogensbeheer of adviserend vermogensbeheer, vermogensplanning (successie) of beleggingen. In functie van wat u kiest, krijgt u alle mogelijke informatie over: 

 • het dienstenpakket per samenwerkingsvorm;
 • de concrete manier van werken;
 • hoe u een opdracht kan doorgeven; 
 • bij wie u te allen tijde terecht kunt; 
 • hoe u de verrichtingen en het rendement kan opvolgen; 
 • kostenstructuur en tarifering.

U krijgt een klare kijk op alle aspecten en weet precies waar u aan toe bent. Transparantie troef.

20190911__Dierickx Leys Mortsel_073_9269_HR

Overeenkomst sluiten

Beslist u om ervoor te gaan? Nadat de overeenkomst is getekend, alle formaliteiten vervuld en de nodige rekeningen zijn geopend - effectenrekening, beleggingsrekening - kan de samenwerking effectief van start gaan.

Hoe verloopt het verder?

Discretionair vermogensbeheer

In dit geval is vooraf een beleggingsmandaat opgesteld waarin de manier van samenwerken in detail is vastgelegd. Deze overeenkomst kan later worden aangepast of opgezegd. Flexibel, dus. Uw relatiebeheerder wordt uw vaste contactpersoon. Hij/zij is uw accountmanager en vermogensexpert. Wanneer nodig laat hij zich bijstaan door analisten en juristen.

Adviserend beheer

In dit geval geen mandaat, maar u krijgt wel een vaste contactpersoon die u met expertise en ervaring adviseert bij het beheer van uw portefeuille. Ook pro-actief. En ook buiten de kantooruren, indien nodig. Gepersonaliseerd advies en 100% maatwerk zijn twee kernbegrippen. U kan rekenen op maximale transparantie, ook wat betreft de kostenstructuur.

Vermogensplanning & beleggingen

Voor vermogensoverdracht naar de volgende generaties reikt Dierickx Leys Private Bank u heldere oplossingen aan die uw gemoedsrust garanderen. Indien nodig wordt u doorverwezen naar een specialist terzake voor de uitvoering van de planning.

Binnen het systeem van ‘ad hoc advies’ kan u - zonder overeenkomst rond vermogensbeheer - een beroep doen op beleggingsadvies en alle mogelijke informatie over beleggingen, obligaties, portefeuilles, enz. U mag ook volop gebruik maken van onze kritische blik - zeker wanneer het gaat om complexe producten. 

20190911__Dierickx Leys Mortsel_041_6320_HR

Hoe volgt u het allemaal op?

Hoe blijft u op de hoogte van alle verrichtingen en hoe uw vermogen evolueert? 

Transparantie en zeggenschap zijn altijd verzekerd. 

 • zelf kan u alle bewegingen continu opvolgen via een beveiligde internettoegang tot het platform dat Dierickx Leys Private Bank speciaal voor haar cliënten liet bouwen. 

 • om de drie maanden ontvangt u een uitgebreide rapportering van uw portefeuille. 

 • twee maal per jaar hebt u een uitvoerig evaluatiegesprek met uw relatiebeheerder. Maar indien u dat wenst, kan dit frequenter gebeuren.

 • als cliënt vermogensbeheer kan u altijd terecht bij uw vaste relatiebeheerder, ook buiten de kantooruren. Via telefoon, sms, mail, … U kiest.

New call-to-action

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.