Belastingvrij een effectenportefeuille schenken.

21 februari 2022

Wist u dat de tarieven van de erfbelasting in Vlaanderen oplopen tot 27% voor partners en kinderen en tot 55% voor anderen? Goed om te weten is dat het ook anders kan. Via een schenking van uw effectenportefeuille bijvoorbeeld. Hét middel bij uitstek om aan successieplanning te doen. Lees hier waarom, hoe en voor wie.

Wat betekent een schenking van roerende goederen, zoals een effectenportefeuille, voor uw successie?

Eenvoudig: als schenker draagt u bepaalde roerende vermogensbestanddelen reeds over aan de volgende generatie. Bij overlijden zijn die dan niet meer onderworpen aan erfbelasting.

Voor de Belgische notaris

Let wel: sommige roerende goederen kan u in principe enkel schenken met tussenkomst van een notaris, zoals aandelen op naam of deelbewijzen van een burgerlijke maatschap. Verder kunnen bepaalde voorwaarden, zoals een voorbehoud van vruchtgebruik of een restschenking, enkel worden voorzien bij notariële akte. Ook voor goederen waarvoor geen notariële akte vereist is, kan u bij een notaris terecht.

Wanneer een roerende schenking plaatsvindt voor een notaris, wordt de schenking automatisch geregistreerd. Met een schenkbelasting als gevolg.

Op een schenking door iemand die in Vlaanderen woont, is - naast notariskosten - een schenkbelasting van 3% (partners en kinderen) of 7% (anderen) verschuldigd.

Bankgift, de onrechtstreekse schenking

Er is ook een alternatief voor de notariële schenking. Dat is de zogenaamde onrechtstreekse schenking door middel van een bankoverschrijving (bankgift). Er wordt hierbij gewerkt met aangetekende brieven en/of een bewijsdocument bankgift (pacte adjoint). Net zoals bij een notariële schenking kan u aan een bankgift allerlei voorwaarden koppelen. Het vruchtgebruik kan echter enkel voorbehouden worden via notariële akte. Bij een bankgift kan u wel alternatieve voorwaarden voorzien waarbij u als schenker toch nog een inkomen uit en enige mate van zeggenschap over het geschonken vermogen kan behouden.

Let wel: dergelijke niet-¬geregistreerde schenkingen worden toch onderworpen aan de erfbelasting indien de schenker die in het Vlaams Gewest woont binnen de drie jaar overlijdt.

Wanneer men tijdens de risicotermijn ernstig ziek wordt, dan kan men nog altijd de bankgift vrijwillig laten registreren en de schenkbelasting van 3% of 7% betalen. Om niet aan de hogere tarieven van de erfbelasting onderworpen te worden, moet de registratie wel gebeuren vóór het overlijden van de schenker.

Bij verdere vragen hierover kan u steeds contact opnemen met onze juridische dienst op het nummer +32 3 241 09 99.

New call-to-action

 

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.