UBO-register: vergeet de jaarlijkse bevestiging niet!

01 april 2022

Sinds 2019 zijn entiteiten zoals vennootschappen, maatschappen, vzw’s, stichtingen e.a., verplicht om hun uiteindelijke begunstigden (‘Ultimate Beneficial Owners’ of afgekort ’UBO’s’) te registreren in het UBO-register. Alle nieuw opgerichte entiteiten hebben één maand de tijd om hun uiteindelijke begunstigden in het register op te nemen en de nodige bewijsdocumentatie aan het register toe te voegen (bijvoorbeeld een kopie van het aandeelhoudersregister, een kopie van de statuten of een kopie van een aandeelhoudersovereenkomst).

Jaarlijkse bevestiging
U mag zeker niet vergeten om de informatie in het UBO-register jaarlijks te bevestigen. Dat kan u eenvoudig doen door in te loggen in het register en op de knop ‘jaarlijkse bevestiging’ te klikken. De periode van één jaar begint te lopen vanaf de initiële registratie of vanaf de meest recente wijziging of bevestiging. Als u bijvoorbeeld de gegevens in het UBO-register op 1 juni 2021 heeft hernieuwd, is er tijd tot eind mei 2022 om de gegevens opnieuw te bevestigen. Als u uw eBox (elektronische brievenbus voor overheidsdocumenten) geactiveerd heeft, ontvangt u als bestuurder of zaakvoerder
van de vennootschap een maand voordien een herinnering via e-mail.

Tussentijdse wijzigingen
Verder is het belangrijk dat u het UBO-register steeds up-to-date houdt. Eventuele wijzigingen doorheen het jaar (zoals het toetreden of uittreden van een vennoot of een wijziging van de participaties), moeten steeds binnen de maand doorgegeven worden in het UBO-register. U zal ook de nodige documentatie moeten toevoegen om die wijziging te documenteren. Als u de gegevens in het register bijvoorbeeld op 1 juni 2021 heeft hernieuwd, en op 1 oktober 2021 een wijziging doorgaf n.a.v. het overlijden van een van de UBO’s, zal u tijd hebben tot eind september 2022 om de volgende
jaarlijkse bevestiging door te geven. 

Voor meer informatie over de verplichtingen voor een burgerlijke maatschap, kunt u steeds contact opnemen met uw contactpersoon of beheerder, of met onze juridische dienst via het nummer +32 3 241 09 99.

Heeft u daarentegen vragen omtrent de verplichtingen voor uw vennootschap, raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met uw boekhouder.

"U mag zeker niet vergeten om de informatie in het UBO-register jaarlijks te bevestigen.”

Blijf op de hoogte!

Reacties (1)