Chipsector - Wind in de zeilen dankzij AI

17 april 2024

De voorbije jaren was het in de techwereld een komen en gaan van hypes die hun beloftes niet helemaal kon­den waarmaken. Ook artificial intelligence (kunstmatige intelligentie of AI) werd eerst beschouwd als een van de vele hypes, maar verovert nu gestaag de wereld.

 

Dit is een samenvatting van de conclusies uit de studies. De volledige studies zijn te raadplegen via:

https://www.dierickxleys.be/nl/studies/nvidia
https://www.dierickxleys.be/nl/studies/tsmc
https://www.dierickxleys.be/nl/studies/asml-holding

De voorbije jaren was het in de techwereld een komen en gaan van hypes die hun beloftes niet helemaal kon­den waarmaken, zoals de metaverse of augmented reality-brillen. Ook artificial intelligence (kunstmatige intelligentie of AI) werd eerst beschouwd als een van de vele hypes, maar verovert nu gestaag de wereld. De mogelijkheden ervan hebben we uitvoerig besproken in een artikel in de DLJ van juni 2023.

We kunnen niet meer om de groeiende impact van AI heen. Het begon enkele kwartalen geleden met de spectaculaire resultaten van NVIDIA. De vraag naar ul­traperformante chips voor datacenters, essentieel voor AI-toepassingen, gaat pijlsnel de hoogte in. NVIDIA’s chips, die uitblinken in rekenkracht, domineren deze markt. Daardoor kan topman Jensen Huang de prij­zen aanzienlijk verhogen, wat resulteert in exponentiële winstgroei voor het bedrijf.

Merkwaardig genoeg voelden andere techbedrijven aan­vankelijk weinig impact. Maar dat veranderde in het af­gelopen kwartaal. Door de enorme honger naar AI-chips plaatst NVIDIA steeds grotere bestellingen bij ‘s werelds meest geavanceerde chipproducent TSMC. Terwijl het management van TSMC in het derde kwartaal nog ma­tig enthousiast was over de impact van AI, klonken er in het vierde kwartaal al meer optimistische geluiden. Na een bescheiden groei in 2023 verwacht TSMC in 2024 weer aan te knopen met stevige groeicijfers.

Bij ASML zien we een gelijkaardig verhaal: ook bij de Nederlandse techspeler ruimen de matige cijfers stilaan plaats voor betere cijfers. ASML verwacht dat 2025 een sterk groeijaar wordt. Dat is weinig verrassend: voor de meest geavanceerde chips doet TSMC een beroep op de machines van ASML. Zo sijpelen de positieve gevol­gen van de opkomst van AI stilaan door in de volledige chipsector.

Uiteraard zit NVIDIA in poleposition om te profiteren van de doorbraak van AI. De vraag naar chips overtreft de productiecapaciteit, al wordt de kloof stilaan kleiner. Volgens Huang is een nieuwe investeringscyclus op gang getrokken, waarbij de capaciteit van datacenters de komende vijf jaar maar liefst zal verdubbelen. Klan­ten zoals Microsoft, Alphabet, Amazon en Meta – goed voor zowat 40% van ’NVIDIA’s omzet – struikelen over elkaar om de gegeerde en cruciale chips te bemachti­gen.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat NVIDIA de om­zet in het vierde kwartaal zag verdrievoudigen tot 22,1 miljard dollar. De datacenterdivisie tekende zelfs een vervijfvoudiging van de omzet op in hetzelfde kwartaal. Die duizelingwekkende cijfers suggereren dat de AI-storm niet snel zal gaan liggen.

Alsof de vraag nog niet hoog genoeg is, is Huang bo­vendien persoonlijk actief om grote bedrijven en zelfs overheden te overtuigen hun eigen AI-systemen op te zetten. Hij sloot onder andere een deal met Cisco, met als doel zoveel mogelijk AI-systemen te verkopen over de hele wereld.

Toch duiken stilaan ook enkele wolken op aan de hori­zon. De Verenigde Staten proberen de verspreiding van toptechnologie naar China zoveel mogelijk tegen te wer­ken, uit vrees dat die economisch maar ook militair te­gen hen gebruikt kan worden. Exportrestricties beperken de verspreiding van AI, en daarmee ook de omzetcijfers van NVIDIA. Het bedrijf verminderde de rekencapaci­teit van bepaalde chips zodat ze toch verkocht konden worden aan China, maar de restricties worden steeds strenger.

Een groter probleem voor NVIDIA is het rechtstreekse gevolg van de houding van de keiharde topman. Huang is zich namelijk zeer bewust van de machtspositie van zijn bedrijf en probeert het onderste uit de kan te halen door de grenzen van de prijszetting af te tasten, met overweldigende winstcijfers als gevolg. Dat heeft ertoe geleid dat zowat alle grote techspelers onderzoek heb­ben opgestart om hun eigen chips te produceren. Ook AMD en Intel proberen NVIDIA bij te benen. De com­plexiteit van de chips is aanzienlijk en de voorsprong van NVIDIA is zo hoog dat een kaalslag bij de marktlei­der er op korte termijn niet zit aan te komen. Maar als de andere spelers op hetzelfde elan verdergaan, komt er meer concurrentie voor NVIDIA. Daarnaast valt het niet te ontkennen dat het grote enthousiasme van beleggers de waardering van NVIDIA naar ongekende hoogtes heeft gestuwd, wat het risico op termijn verder vergroot.

Kortom: het zijn zeer boeiende tijden voor de chipsec­tor. Beleggers moeten zoals altijd de voeten op de grond houden en omzichtig te werk gaan bij het samenstellen van hun portefeuille, in functie van hun draagkracht en hun persoonlijk beleggersprofiel.

Lees hier de volledige DLJ van april 2024.

Ook interessant

blogpost over Vermogensbeheer

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.