De zorgvolmacht: wie neemt beslissingen wanneer jij het niet meer kan?

10 januari 2024

Van de keuze van het verzorgingstehuis tot het beheer van de beleggingsportefeuille: met een zorgvolmacht leg je vast wie jouw belangen mag behartigen wanneer je niet meer wilsbekwaam bent. ‘Een goede raad: begin er op tijd aan’, weet Ethel Puncher van Dierickx Leys Private Bank.

Nadenken over je testament raakt steeds meer ingeburgerd. Maar soms stelt zich al vroeger een probleem: wat als je wilsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld door ziekte? ‘Een zorgvolmacht is dan een handig instrument’, zegt Ethel Puncher, Tax and Legal Advisor bij Dierickx Leys Private Bank.

‘Daarin laat je op voorhand alle voor jou belangrijke zaken vastleggen. Wie volmachten krijgt over je rekeningen en wie je beleggingen mag beheren, maar ook wie beslist over een eventuele verkoop van het huis of de keuze van een verzorgingstehuis. Je kan ook richtlijnen meegeven over welke keuzes je zelf graag gemaakt wil zien’, vertelt Puncher.

Binnen de zorgvolmacht is er veel mogelijk. ‘Heb je een goede relatie met al je kinderen, dan kan je hen elk afzonderlijk laten optreden en zelf laten beslissen wie wat op zich neemt. Maar je kan ook aangeven dat je oudste dochter de keuzes rond de zorg moet maken, omdat zij in de sector werkt. Of dat de jongste alle roerende goederen moet beheren. Dat kan dus helemaal op maat’, licht Puncher toe. Voor beslissingen over het levenseinde, zoals bijvoorbeeld euthanasie of schenking van het lichaam aan de wetenschap, is de zorgvolmacht niet altijd het juiste instrument. Voor dergelijke beslissingen is soms een aparte verklaring nodig.

Toch nog schenken aan voordelige tarieven

Voor grotere vermogens is zo’n volmacht bijzonder interessant, bijvoorbeeld bij schenkingen of bepalingen rond opvolging. ‘Zo hadden we een oudere, wilsonbekwame cliënt die nog niet aan schenken toegekomen was. Ze had wel in een zorgvolmacht vastgelegd wie mocht schenken en welk bedrag gereserveerd moest blijven voor haar zorg. Daardoor kon haar vermogen toch nog aan gunstige tarieven worden geschonken aan haar dierbaren’, aldus Puncher.

Ook wie een kleinere spaarpot heeft, kan volgens Puncher zijn voordeel doen met een zorgvolmacht. ‘Denk aan beslissingen over de verblijfplaats of de zorg, aan het indienen van belastingaangiften, indienen en afhalen van brieven, of aan het beheer van je rekeningen. Als je geen zorgvolmacht hebt, moet de vrederechter een bewindvoerder aanduiden en is er een jaarlijkse verslagplicht. Dan regel je soms beter alles zelf op voorhand. Het belangrijkste is dat je als lasthebber een persoon aanduidt waarin je het volste vertrouwen hebt.’

Een zorgvolmacht laat je vastleggen door een notaris, die meteen ook de registratie doet. ‘Je betaalt een ereloon van 195 euro, te verhogen met bijkomende kosten zoals registratierechten en administratiekosten. Vraag tijdens het eerste gesprek met de notaris naar het volledige kostenplaatje. Hou er tegelijk rekening mee dat je dit wellicht maar één keer in je leven gaat doen.’

Continuïteit verzekerd

Dierickx Leys Private Bank ondersteunt cliënten doorheen het hele proces. ‘We adviseren om er op tijd aan te denken, als je zeker nog wilsbekwaam bent. We denken mee na over de voorbereiding en kaderen de juridische taal. Doordat we onze cliënten goed kennen, kunnen we helpen de zorgvolmacht op maat te laten uitwerken.’

Het document kan dan meteen toegevoegd worden aan het bankdossier. ‘Een cliënt belandde onverwacht in het ziekenhuis met ernstige gezondheidsproblemen. Doordat er een zorgvolmacht in het dossier zat, konden we de continuïteit garanderen. Zo hoefden de kinderen niet naar de vrederechter, in die toch al moeilijke tijd’, haalt Puncher aan.

Een laatste raad die Puncher meegeeft: praat de inhoud van de zorgvolmacht op voorhand met de lasthebbers door. ‘Het is de bedoeling om de zorg en het beheer van de financiën vlot te laten verlopen. Door open te communiceren, voorkom je dat er toch nog ruzie van komt.’

Deze partner content is ook terug te vinden op www.tijd.be.

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.