Dierickxleys.be, een schat aan informatie voor de (aandelen)belegger

11 januari 2024

Voor beleggers biedt de website van Dierickx Leys Private Bank heel veel nuttige informatie. Zowel voor wie in obligaties, fondsen als aandelen belegd. Hier gaan we op de laatste categorie wat nader in.

Via https://www.dierickxleys.be/nl/studies vinden beleggers de studies van de aandelen die door onze analisten worden opgevolgd.

Standaard staan de namen alfabetisch gerangschikt, maar wie wil weten welke studies laatst bijgewerkt zijn sorteert op datum. Sorteren kan ook per soort advies (kopen-houden-verkopen), per sector en ook op de sterren.

Door op de naam van een aandeel te klikken ontvouwt zich een uitgebreide studie van het gekozen aandeel.

 In deze studie is de volgende informatie terug te vinden:

 In elk van de studies geeft de betrokken analist zijn:

  • advies over het bedrijf
  • een korte beschrijving van de activiteiten van het bedrijf en zijn inschatting over de waarde van het bedrijf
  • een opinie over de laatst gepubliceerde resultaten
  • een SWOT-analyse, die de zwaktes, sterktes, opportuniteiten en bedreigingen van de onderneming op een rij zet

Daarnaast is er ook een conclusie terug te vinden waarin de analist een beknopt overzicht geeft van de argumenten die zijn advies ondersteunen.

Koop-, houden- en verkoopzone

De studies op de website van Dierickx Leys Private Bank onderscheiden zich door de aanduiding van een koop-, houden- en verkoopzone. Afgezet tegen de huidige koers krijgt de (potentiële) belegger er een idee van of het advies in de nabije toekomst aan herziening toe is als gevolg van de recente koersbeweging van het betrokken aandeel.

Indicatoren

De indicatoren geven op overzichtelijke wijze meer informatie over het type van aandeel.

  • De groei-indicator geeft aan of het betrokken bedrijf al dan niet sterk groeit.
  • De stabiliteitsindicator geeft informatie over de stevigheid van de balans, de terugbetalingscapaciteit van de onderneming en de rendabiliteit.
  • De waarderingsparameter geeft aan of het aandeel goedkoop of duur gewaardeerd is.

Kwaliteitsparameter

De kwaliteitsparameter is veruit de belangrijkste. Hij geeft de inschatting van de analist met de betrekking tot de kwaliteit van het bedrijf weer. Dat heeft betrekking op een reeks parameters die bepalen of een bedrijf de competenties heeft om doorheen cycli marktbepalend te blijven.

En dit alles voor meer dan tachtig bedrijven! Een schat aan informatie voor elke belegger die kiest voor een aandelenportefeuille met individuele lijnen.

Interesse? Kijk dan snel op https://www.dierickxleys.be/nl/studies

Ook interessant

blogpost over Vermogensbeheer

Blijf op de hoogte!

Reacties (2)