<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479708106200774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

De opkomst van artificiële intelligentie: rage of revolutie?

05 juli 2023

Dit is een samenvatting van de conclusies uit studies. De volledige studies zijn te raadplegen via: 
https://www.dierickxleys.be/nl/studies/alphabet
https://www.dierickxleys.be/nl/studies/amazon
https://www.dierickxleys.be/nl/studies/apple
https://www.dierickxleys.be/nl/studies/asml-holding
https://www.dierickxleys.be/nl/studies/microsoft
https://www.dierickxleys.be/nl/studies/nvidia
https://www.dierickxleys.be/nl/studies/tesla
https://www.dierickxleys.be/nl/studies/tsmc

Hoewel het idee niet nieuw was, kreeg het concept van de ‘metaverse’ een enorme impuls nadat Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook, in oktober 2021 aankondigde dat zijn bedrijf daar volop zou op inzetten. Dat leidde tot een snelle reactie van andere grote bedrijven, zoals Alphabet en Microsoft, die lieten weten dat ook zij bezig waren met de ontwikkeling van dat concept.

Maar, ondanks de veelbelovende vooruitzichten staat het idee nog in de kinderschoenen en daardoor koelde de hype al snel af. De laatste maanden won het concept artificiële intelligentie (AI) enorm aan populariteit. De vraag die sommigen zich nu stellen, is of het enthousiasme rond AI, net als de metaverse, wat voorbarig is.

Het concept AI
Artificiële intelligentie (AI) verwijst naar de technologieën en systemen die ontworpen zijn om machines in staat te stellen taken uit te voeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen. Het doel is om machines in staat te stellen complexe informatie, patronen en omgevingen te begrijpen, te interpreteren en erop te reageren. Er zijn twee soorten AI: zwakke AI en sterke AI.

Zwakke AI verwijst naar systemen die zijn ontworpen om specifieke taken uit te voeren, zoals
spraakherkenning of beeldclassificatie. Sterke AI, ook wel algemene AI genoemd, is een hypothetische vorm van AI die in staat zou zijn tot zelfbewustzijn, abstract denken en het uitvoeren van elke cognitieve taak die een mens kan doen. In dat verband stippen we het belang van de turingtest aan. Een AI-systeem slaagt in die test als het de menselijke gebruiker kan doen geloven
dat het zelf een mens is, en geen systeem. Het nieuwe chatsysteem van OpenAI, genaamd ChatGPT, komt al aardig in de buurt, al verwart die wel eens feit en fictie zoals we zelf ervaarden.

Toepassingen
AI is, evenmin als de metaverse, een nieuw begrip. Hoewel AI ook in de kinderschoenen staat, wordt het al gebruikt in verschillende toepassingen. Zo wordt AI gebruikt in zelfrijdende auto’s om complexe omgevingen te begrijpen, obstakels te detecteren, verkeerspatronen te voorspellen en veilige rijbeslissingen te nemen.

Maar ook in de medische wereld kan het belang van AI niet onderschat worden. AI-algoritmen worden gebruikt om medische beelden, zoals röntgenfoto’s en MRI-scans, te analyseren en ziekten zoals kanker vroegtijdig op te sporen. Het gebruik van AI kan tot snellere en nauwkeurigere diagnoses leiden. AI wordt gebruikt in geavanceerde robots om taken uit te voeren die eerder
alleen door mensen konden worden gedaan, zoals chirurgische ingrepen maar ook bij complexe assemblagewerkzaamheden en het verkennen van gevaarlijke omgevingen. In fraudepreventie worden AI-algoritmen dan weer gebruikt om verdachte patronen te identificeren in financiële transacties en betalingssystemen, waardoor snelle detectie van fraude mogelijk is. En uiteraard
wordt AI ook gebruikt in chatbots en virtuele assistenten, zoals Google Assistent en Amazon Alexa, die menselijke spraak kunnen begrijpen en erop reageren. Maar zelfs in het genereren van creatieve inhoud, zoals muziek, kunstwerken en gedichten worden AI-systemen steeds beter.

Tezamen met de resultaten van Nvidia, waar we zo dadelijk op inzoomen, suggereert het brede scala aan toepassingen dat AI duidelijk méér dan een tijdelijke rage is.

Beleggingsmogelijkheden
Uiteraard zijn we ook geïnteresseerd in de beleggingsmogelijkheden. En als aanknopingspunt nemen we de jongste resultaten van Nvidia. De resultaten over het eerste kwartaal waren duidelijk beter dan verwacht.

Maar het was eigenlijk vooral de outlook voor het tweede kwartaal die zonder enige overdrijving ronduit spectaculair te noemen was. Het bedrijf verwachtte een stijging van de omzet (t.o.v. het voorgaande kwartaal) van maar liefst 53 % tot 11 miljard dollar. Dat cijfer verpulverde de gemiddelde analistenverwachting van amper 7,2 miljard dollar. Nvidia profiteert duidelijk van de opkomst van AI, dat flink wat rekenkracht nodig heeft. Veel datacenters moeten een upgrade krijgen om AI-processen aan te kunnen. Nvidia produceert natuurlijk niet zelf de benodigde chips, maar laat die produceren door de Taiwanese chipproducent TSMC. TSMC kan op zijn beurt niet zonder de technologie van
ASML. Als de vraag naar chips van Nvidia hoog blijft, lijkt het dus vanzelfsprekend dat zowel TSMC als ASML daar mee van zullen profiteren.

Wat verderop in het beleggingsspectrum liggen grote techbedrijven zoals Alphabet, Microsoft, Amazon en Apple. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft geïnvesteerd in AI-gerelateerde projecten zoals zelfrijdende auto’s, spraakherkenning en slimme assistenten. Microsoft heeft dan weer met Azure AI een uitgebreid platform ontwikkeld voor het bouwen en implementeren van AI-modellen en -toepassingen. Amazon maakt gebruik van AI-technologieën om zijn e-commerceplatform te verbeteren, met gepersonaliseerde aanbevelingen en efficiënte logistiek. Bovendien heeft Amazon AI geïntegreerd in zijn cloudcomputing-platform, Amazon Web Services (AWS), waardoor ontwikkelaars AI-toepassingen kunnen bouwen en implementeren. Apple tot slot maakt gebruik van AI-technologieën in zijn producten, zoals gezichtsherkenning op de iPhone en
Siri, de spraakgestuurde virtuele assistent. Het bedrijf heeft ook AI geïntegreerd in zijn chipset ontwerp en camerafunctionaliteiten.

Maar ook andere bedrijven, zoals Tesla, de pionier in de elektrische voertuigenmarkt, maken uitgebreid gebruik van AI voor autonome rijtechnologieën. Met behulp van AI-algoritmen en geavanceerde sensoren kunnen Tesla-auto’s objecten detecteren, navigeren en autonoom rijden.

Uiteindelijk zullen er in de toekomst steeds meer ‘gewone’ bedrijven zijn die AI kunnen implementeren in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Het stelt bedrijven bijvoorbeeld in staat om klantgedrag te analyseren, gerichte marketingcampagnes uit te voeren en klantenservice op maat te bieden. De technologie kan ook  helpen bij het voorspellen van vragen en trends, het optimaliseren van voorraadniveaus, het verbeteren van supplychainefficiëntie en het anticiperen op klantbehoeften. AI kan worden toegepast om kwaliteitscontroleprocessen te verbeteren en risico’s te beheersen. Machine vision kan worden gebruikt om producten te inspecteren en afwijkingen of defecten te detecteren. Onder andere bij banken en verzekeraars kan de technologie ook worden ingezet voor fraudeopsporing en het identificeren van anomalieën in bedrijfsprocessen, waardoor risico’s worden verminderd en naleving van regelgeving wordt verbeterd. AI kan worden gebruikt
om bedrijfsprocessen te automatiseren en te optimaliseren, zowel in de industrie als bij dienstverlenende bedrijven. Taken die voorheen handmatig werden uitgevoerd, zoals gegevensinvoer, rapportgeneratie en klantenservice, zullen in de toekomst kunnen worden
geautomatiseerd met behulp van AI-technologieën. Maar vooral dat laatste legt dan weer een van de grote pijnpunten bloot.

Uitdagingen
Ondanks de voordelen en het potentieel van AI, waarschuwt menig expert voor de mogelijke gevaren van deze technologie. Een van die experts is Nouriel Roubini, een bekende econoom en professor aan de New York University. Roubini heeft gewezen op enkele potentiële gevaren van AI, waaronder verlies van banen door automatisering, privacykwesties en ethische dilemma’s.

AI-technologieën zoals machine learning en robotica zijn immers in staat om menselijke arbeid te vervangen, wat kan leiden tot werkloosheid en ongelijkheid. Bovendien brengt de groeiende afhankelijkheid van AI bij het nemen van beslissingen risico’s met zich mee, zoals discriminatie en vooringenomenheid, omdat AI-systemen worden getraind op basis van historische gegevens die inherente vooroordelen kunnen bevatten.

Daarnaast is privacy een punt van zorg, aangezien AI-toepassingen gevoelige persoonlijke gegevens
kunnen verzamelen en analyseren. Het gebruik van AI in surveillance- en beveiligingssystemen roept vragen op over de bescherming van individuele privacy en burgerrechten.

Conclusie
Hoewel AI allerminst een ‘nieuw’ begrip is, is de ontwikkeling de laatste jaren in een stroomversnelling terechtgekomen. Gezien de bestaande toepassingen en het grote potentieel aan toekomstige toepassingsmogelijkheden, zouden we AI eerder categoriseren als een revolutie dan als een rage. Wellicht zullen bedrijven zoals Nvidia en bigtech-bedrijven zoals Microsoft, Amazon en Alphabet van deze opkomst profiteren, al hebben beleggers daar al mooi op geanticipeerd. Maar
op termijn zullen ook andere bedrijven de voordelen plukken van AI. Wat niet wil zeggen dat alles en iedereen zal profiteren. Sommige bedrijven zullen wellicht overbodig gemaakt worden en ophouden te bestaan. Ook zijn er andere bezorgdheden zoals onder andere het verdwijnen van jobs en privacy. Hoe het ook zij, het lijkt onmogelijk om de klok terug te draaien. Maar hopelijk kan de verdere ontwikkeling van AI in goede banen geleid worden.

Noot van de auteur: uiteraard hebben we zelf ook ChatGPT uitgetest op verschillende vlakken. ChatGPT was onder andere perfect in staat om zelf een volledig (en vrij degelijk) artikel te schrijven over dit onderwerp, beleggingssuggesties inbegrepen. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van die suggesties en enkele paragrafen overgenomen in dit artikel. Anderzijds is het wel opletten omdat het programma soms feit en fictie verwart. Uiteindelijk kozen we er toch voor om onze eigen stempel stevig door te drukken op dit artikel (met de gewenste nuances en klemtonen). Maar ook voor
de publicatie van toekomstige artikels, over gelijk welk onderwerp, lijkt het vanzelfsprekend om voortaan Chat-GPT (of andere slimme tools) te gebruiken om zowel de efficiëntie als de kwaliteit van het artikel verder te verhogen.

Lees hier de volledige DLJ van juli 2023.

Blijf op de hoogte!

Reacties (1)