Discretionair of adviserend beheer. Delegeren of u laten assisteren, wat verkiest u?

01 juli 2021

De ene vorm van vermogensbeheer is de andere niet. Veel hangt af van uzelf: welke formule ligt u het best? Hoeveel tijd en energie wilt u eraan besteden? En wat rendeert het best voor u? 

In deze blogpost gaan we even dieper in op de keuze waarvoor u staat: delegeren of u laten assisteren. Wees gerust: aan u rapporteren en samen evalueren doet Dierickx Leys Private Bank in elk geval.

Even opfrissen hoe wij uw vermogen beheren? Bij discretionair beheer geeft u de vermogensbeheerder een mandaat om een bepaald kapitaal voor u te beleggen. Met andere woorden: u geeft het dagelijkse beheer uit handen. Bij adviserend beheer blijft u zelf beleggen. Maar u laat zich bijstaan door een expert van Dierickx Leys Private Bank. Noem het een co-piloot die ook nog andere ‘petten’ op heeft.

Waarom kiezen voor discretionair beheer?

Hebt u een zaak? Een vrij beroep? Een leidende functie? Of gewoonweg veel verantwoordelijkheden? Dan weet u dat dit veel van uw energie opslorpt. Wilt u ook nog voldoende tijd voor uw gezin, familie en vrienden overhouden, dan moeten er keuzes worden gemaakt. Voor discretionair vermogensbeheer, bijvoorbeeld. Want uw eigen zaken verdienen op zijn minst evenveel tijd en aandacht als de andere zaken. 

Op dat vlak zien we echter vaak dat ‘die andere zaken’ meestal voorgaan. Herkenbaar? 

Toegegeven: zelf uw kapitaal beheren, wordt er niet eenvoudiger op. Het is soms moeilijk de juiste weg te vinden in de financiële wereld en de wereld van de beurzen. Ook de storm aan informatie die constant op u afkomt, maakt het allemaal niet eenvoudiger. 

Zelf constant een objectieve evaluatie maken van markten, effecten en opportuniteiten is geen kinderspel. 

Vermogensbeheer is moeilijk helemaal alleen te doen. Zelfs al is het belangrijk dat u er dicht bij betrokken blijft en een heldere kijk blijft behouden. Want enkel en alleen blind vertrouwen is zelden een goede raadgever… 

Multidisciplinaire structuur

Om vermogens optimaal te kunnen beheren voor klanten, bouwde Dierickx Leys Private Bank een structuur uit. Daarin worden vermogensbeheerders bijgestaan door een team van analisten en juristen. Deze multidisciplinaire organisatie is onmisbaar voor goede resultaten.

Bij ons zijn er geen experts enerzijds en klantverantwoordelijken anderzijds. Uw expert voert het eerste gesprek met u en blijft ook daarna uw vaste vertrouwenspersoon. Dat wordt erg op prijs gesteld.”

Discretionair beheer: 2 mogelijkheden

Uw vertrouwenspersoon zal u zeker meer vertellen over twee mogelijkheden binnen discretionair beheer: beleggen in strategieportefeuilles of een portefeuille op maat.

1. Beheer via Dierickx Leys strategieportefeuilles

Dierickx Leys Private Bank creëerde 5 actief beheerde strategieportefeuilles die allemaal beleggen volgens dezelfde beleggingsfilosofie. Die 5 portefeuilles zijn telkens afgestemd op een specifiek beleggersprofiel, van Zeer defensief (0% aandelen) tot Zeer dynamisch (100% aandelen) Wat is úw profiel? Doe even de beleggerstest

In dit geval betaalt u enkel aan de portefeuille verbonden vergoedingen. Het nodige juridische advies over de structuur van uw vermogen is in de dienstverlening inbegrepen.

2. Beheer via individuele aandelen en obligaties

De beheerders kunnen voor u een individuele portefeuille samenstellen van aandelen en obligaties op basis van uw profiel en wensen. 

Deze portefeuille wordt beheerd volgens dezelfde beleggingsfilosofie als de Dierickx Leys strategieportefeuilles. 

Een transparant all-in tarief wordt toegepast op de portefeuille en afgerekend per kwartaal op de portefeuillewaarde minus de Dierickx Leys strategieportefeuilles. Ook hierin is juridisch advies over de structuur van uw vermogen in de dienstverlening inbegrepen.

Inzage en rapportering? 

Uw vertrouwenspersoon is 24/7 bereikbaar om wat u maar wilt, te duiden en te verduidelijken. Bij het begin van elke trimester krijgt u de inventaris van uw portefeuille en de rekeninguittreksels. Dit kan u ook altijd opvolgen via DL Online.  

Flexibiliteit? 

U kan uw beleggingsmandaat op elk moment aanpassen of opzeggen. Maar de meeste klanten blijven klant. Soms drie generaties lang. Dat zegt wel wat.

Wederzijds vertrouwen, gekoppeld aan expertise en visie, dat wordt het hart van onze samenwerking met u.”

Waarom kiezen voor adviserend beheer?

Misschien vindt u beleggen juist wél een boeiende bezigheid. Heel begrijpelijk: wanneer u eenmaal thuis bent in de wereld van de beurzen, kan het bijzonder avontuurlijk zijn om alle bewegingen op de voet te volgen en te genieten van uw succes (of uw tegenslagen grootmoedig te incasseren). Natuurlijk gaat hier tijd en energie inzitten, maar dat vindt u niet erg, integendeel. 

Ook in dit geval is het niet zo evident om er totaal in uw eentje voor te staan. Soms snakt u naar een ‘klankbord’ dat u begrijpt en weet waar u naartoe wilt. Naar een medestander die de evoluties van dichtbij volgt. Iemand met inzicht en doorzicht. Of een gesprekspartner die uw ideeën in vraag durft te stellen. Liefst met kennis van zaken. 

Precies daarom is adviserend vermogensbeheer in het leven geroepen!

Dit  betekent: 

  • u blijft zelf actief betrokken bij het beheer van uw portefeuille.  
  • u maakt gebruik van het gepersonaliseerd en proactief advies van uw beheerder.
  • uw beheerder contacteert u geregeld en begeleidt u om uw portefeuille te optimaliseren.
  • u legt uw eigen accenten in de samenstelling van uw portefeuille. 
  • aangezien er geen beleggingsmandaat is, is uw goedkeuring vereist voor elke transactie of effectenoperatie.

Inzage en rapportering?

Uw adviserend vermogensbeheerder is altijd bereikbaar voor vragen of bedenkingen. Bovendien zal hij u geregeld proactief contacteren en kunt u hem ook contacteren met een opportuniteit die u echt wat lijkt. Verwacht echter niet dat hij u naar de mond praat: u krijgt zijn eerlijke visie.

Wij zijn er altijd voor u, met opportuniteiten en telkens wanneer u ons nodig hebt.”
Dirk Verschueren, Hoofd Adviserend Beheer. 

Bij het begin van elke trimester krijgt u de inventaris van uw portefeuille en de rekeninguittreksels. Dit kan u ook 24/7 opvolgen via DL Online. 

Flexibiliteit?

U kan de samenwerking op elk moment aanpassen (al dan niet overschakelen op discretionair vermogensbeheer bv.) of opzeggen. Maar ook in dit geval blijven de meeste klanten klant.

Vorig jaar was hectisch. In die uiterst volatiele beurssituatie hebben we duidelijk stelling ingenomen: “we gaan niet uit de markt.” Nu zien we dat dit een verstandige keuze was. Visie rendeert, inderdaad.”

Delegeren of laten assisteren, bent u er al uit?

Wat is de beste formule, vraagt u zich af? Wees gerust: er bestaat niet zoiets als één ideale formule voor vermogensbeheer. Gewoonweg, omdat veel afhangt van wie u bent en wat u wenst. Geen probleem: wij stemmen de oplossingen daarop af. 

Feit is wel dat de kennis van en de interesse voor economie en de beurs stijgen. Vindt u het boeiend om zelf de evolutie van uw vermogen van dichtbij te bepalen, bijgestaan door Dierickx Leys Private Bank? Dan kan u voor adviserend beheer kiezen. 

Maar ook discretionair beheer kan de beste keuze zijn, zelfs als u meer tijd heeft. Alweer een grote zorg minder, moet u maar denken. In volle vertrouwen het beheer van uw vermogen in handen geven van een expertenteam dat úw belangen vooropstelt: dat geeft een goed gevoel! 

Wil u nog meer weten over hoe wij uw vermogen beheren? De gids ‘Vermogensbeheer’ ligt voor u klaar. Gewoon even downloaden! 

Download gids vermogensbeheer

Ook interessant

blogpost over Vermogensbeheer

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.