Hoe beheren wij uw vermogen?

21 juni 2021

Denkt u bij het woord ‘vermogen’ aan een kapitaal van enkele miljoenen? 

Dat mag. Maar het hoeft zoveel niet te zijn. Ook voor lagere bedragen kunt u een beroep doen op het advies en de diensten van een vermogensbeheerder. Die streeft ernaar uw vermogen te beschermen en waar mogelijk, te doen aangroeien.

Hoe pakt Dierickx Leys Private Bank dat aan? Kijk even mee.

Vermogensbeheer Gids CTA

Bent u er nog niet zo vertrouwd mee? Dan overlopen we even de basisbegrippen. 

Vermogensbeheer - ook asset management of portefeuillebeheer genoemd - houdt in dat u een vermogen toevertrouwt aan een derde om te beleggen. Voor alle duidelijkheid: dit zijn middelen die u vrijgemaakt hebt en die u niet meteen nodig hebt. Daarvoor maakt u afspraken ...

  • over de manier waarop dat beheer zal gebeuren, 
  • over welke vrijheid u de beheerder geeft voor aan- en verkoopbeslissingen, 
  • en de wijze waarop hij aan u zal rapporteren. 

Maar vóór die punten aan de beurt komen, is er eerst nog een ander belangrijk gesprekspunt. Dat is: hoeveel risico u kunt en wilt nemen met uw vermogen.

Uw beleggersprofiel 

Wat als het rendement binnen een jaar negatief zou zijn? Hoe groot is uw risicotolerantie? Of omgekeerd: hoe groot is uw bereidheid om meer risico te nemen en mogelijk meer rendement te behalen? 

Dit onderdeel van het gesprek gaat over het bepalen van uw beleggersprofiel. Een vast onderdeel na de crisis van 2008. Hiermee wil de Europese MiFID-richtlijn u als belegger beter moet beschermen.

Geen idee welk beleggersprofiel u hebt?

Doe dan even de test


Uw beleggersprofiel zal dan bepalend zijn voor de samenstelling en het risicoprofiel van uw beleggingsportefeuille. Dat varieert van Zeer defensief tot Zeer dynamisch (ook offensief genoemd). Met name het percentage vastrentende beleggingen en aandelen in uw portefeuille bepaalt dat risicoprofiel. 

De basis van vermogensbeheer is dus altijd een goede doorlichting van uw doelstellingen, verwachtingen en risicotolerantie.

Maar uw eerste gesprek met Dierickx Leys Private Bank gaat verder dan dat. 

Want alleen een risicoprofiel zegt weinig of niets over wat u precies wilt bereiken en waarom. Voor succesvol vermogensbeheer staat úw verhaal centraal. Een persoonlijke benadering, uiteraard vertrouwelijk, spreekt dan ook vanzelf - vindt Dierickx Leys Private Bank.

Discretionair of adviserend beheer? 

Vermogensbeheer is een overkoepelende term waaronder diverse mogelijkheden zitten. Grosso modo zijn er twee soorten. We leggen ze hier even kort uit.  

Wanneer mensen het hebben over vermogensbeheer, hebben zij het vaak over het zogeheten discretionair vermogensbeheer. 

Dit is een moeilijk woord voor de formule waarbij de vermogensbeheerder het beheer volledig in handen krijgt, op basis van een beleggingsmandaat dat u hem geeft. Dit wil zeggen dat u hem formeel de opdracht geeft om uw vermogen volgens bepaalde afspraken te beleggen en te beheren.

Naast discretionair vermogensbeheer is nog een andere vorm mogelijk: adviserend vermogensbeheer. Om even beeldspraak te gebruiken: in dat geval houdt u zelf het stuur in handen en krijgt u een co-piloot mee die u gidst doorheen het volledige traject. Iemand met terreinkennis die u ondersteunt bij het nemen van de juiste beslissing, elke bocht opnieuw. Met name zijn rol als professionele gesprekspartner of klankbord voor uw ideeën wordt meestal erg gewaardeerd.

Welke soort vermogensbeheer past het best bij u?

In de blogpost 'Discretionair of adviserend beheer?' gaan we daar iets dieper op in. Uiteraard zal ook de vermogensbeheerder waarmee u kennismaakt beide formules uitleggen én toetsen aan uw profiel, doelstellingen en wensen.

Wat u ook kiest, in elk geval kan u rekenen op:

  • Een persoonlijke dienstverlening 
  • De nabijheid van een vaste contactpersoon, de kracht van een expertenteam
  • Producten en formules op úw maat 
  • Een grote transparantie, 24/7 op DL Online en via rapportering en evaluatiegesprekken
  • Juridisch advies over de structuur van uw vermogen: inbegrepen voor klanten

Download gids vermogensbeheer

 

Ook interessant

blogpost over Vermogensbeheer

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.