Economisch herstel, stijgende rente en rendement

29 maart 2022

Natuurlijk had iedereen wel gewenst dat de Outlook 2022 fysiek was geweest - en dat we over het “post-Covid tijdperk” hadden kunnen spreken. Maar daar kwam de omicron-variant tussen. Het werd dus opnieuw een online editie met de “mid-Covid economie” als centraal gegeven. Een heroplevende economie waarin de impact van de pandemie zich nog duidelijk laat voelen. Maar dat is geen reden voor pessimisme, meent Sven Sterckx. We gaan even in op enkele vragen die deelnemers van Outlook 2022 stelden via chat en hoe de experts van Dierickx Leys Private Bank daar tegenaan kijken. Want visie rendeert.

Outlook 2022 werd opnieuw een boeiende editie, met Sven Sterckx en Werner Wuyts, onafhankelijk expert Jan Logeval en Thierry Geerts, CEO Google Belux.

Bekijk hier de volledige video

 

Mid-covid eind januari 2022. Wat hebben we ondertussen macro-economisch beleefd tijdens de pandemie? Draconische maatregelen. De economie in een kunstmatige slaap gebracht. Nieuwe hoop door grootschalige vaccinatie. De relance van de economie. En een sterk eerste herstel.

Zijn we begin 2022 weer vertrokken voor langetermijngroei? Die groei kan in Q1 en Q2 van 2022 vertragen. Dit door diverse factoren, zoals de grote verschillen in vaccinatiegraad tussen rijkere en armere landen, het verminderen en wegnemen van overheidssteun in de vorm van fiscale stimuli en premies, een stijging van faillissementen na het moratorium... En er zijn groeipijnen van het sterke herstel dat we al hebben gezien. De toeleveringsketen kan niet altijd voldoen aan de sterk gestegen vraag.

Ook een uitdaging is de inflatie. Die is gestegen van deflatie naar 5 à 7%. De kans bestaat dat die weer gaat dalen, o.m. door de groeivertraging, de (nu reeds) dalende grondstofprijzen en een participatiegraad aan de arbeidsmarkt die nog steeds lager ligt dan vóór de pandemie.

De gestegen rente kan weerkeren naar het niveau van vóór 2021. Ondertussen blijven cryptomunten volop in de belangstelling. Terecht?

Een meerjarenanalyse laat zien dat een stijgende rente niet per se druk op het rendement geeft. Rentestijging en positief rendement voor de belegger gaan vaak samen.” - Sven Sterckx

Vragen en antwoorden

Zeker is dat het thema “mid-Covid uitdagingen” sterk leeft bij iedereen. Ziehier een greep uit vragen en antwoorden tijdens de uiteenzetting van Sven Sterckx en het debat.


De World Health Organization zegt: binnen 3 maand is covid in het Westen voorbij. Bluf? Of het volledig voorbij is, zullen we pas volgende winter weten. Maar voor de financiële markten is het thema ‘over and out’. Er komen geen lockdowns meer zoals we die al kenden. Alleen minder diep snijdende versies, als het nog nodig zou zijn.


Wat met de toegenomen schuldgraad van de verschillende landen? Is dit geen onderschatte factor die op de groei zal wegen? Voor de zuiderse Europese landen is het bang afwachten wat een stijgende rente zal doen. Dit kan inderdaad wegen op de toekomstige groei.


Wat te denken van de toename van superrijken en van de ongelijkheid? Dat is een zorgwekkende evolutie waarvoor we oog moeten hebben.
Zijn er geen belangrijker prioriteiten dan geld te spenderen dan in de ruimte gaan? Zeker.


Aandelenmarkten verwachtingen 2022: welke sectoren genieten de voorkeur voor "overweging" in de portefeuille, welke worden beter wat afgebouwd en "onderwogen"? Wij pinnen ons niet vast op sectoren maar op leiders binnen die sectoren die op lange termijn een verschil kunnen maken. U vindt er een hele reeks op www.dierickxleys.be/nl/studies. De aandelen die u er niet vindt, kunt u best mijden.


Welke techbedrijven zullen sterk zakken door de hogere rente? Dat zijn vooral verlieslatende bedrijven. Daarvan hebben wij er bijna geen in portefeuille en in onze selectie. Vele daarvan hebben al een klap van 50 % en meer gekregen. En er komen wellicht nog meer klappen als de rente verder doorstijgt. Binnen onze selectie zitten namen met de hoogste koers/winstverhoudingen zoals Fortinet, Nvidia, Idexx, Salesforce. Deze maken vandaag wel al weer winst. Op een gegeven moment zullen de winsten de gedaalde koers inhalen.


Denken jullie dat een aandelencrash nog kan voorkomen? Of gaan de centrale banken telkens snel ingrijpen zodat het beperkt blijft tot correcties? Het spel van de centrale banken heeft een einde. Hoe meer mensen gaan geloven dat de centrale bank de aandelenkoersen iedere keer gaan redden, hoe roekelozer de beleggers worden en hoe moeilijker de taak van de centrale bank om dat te doen.


Wat wordt de invloed van een stijgende langetermijnrente op banken en verzekeringen? In se is een hogere rente (en liefst een steilere rentecurve) een zegen voor vooral banken en verzekeraars. Als de rente dit jaar effectief stijgt en de rentecurve steil blijft, dan zullen banken en verzekeraars voorop lopen in de lijstjes van de grootste stijgers. Maar dan moet het renteverschil tussen lange en korte termijn voldoende positief zijn. Een rentestijging heeft een negatief effect op de prijs van bestaande obligaties. Als het risicomanagement van banken en verzekeraars de risico’s voldoende hebben afgestemd op de verplichtingen, dan moet een rentestijging geen negatief effect hebben op de resultaten. De waarde van de verplichtingen daalt dan in dezelfde mate.


Wat is je visie op de prijs van de euro, dollar en goud? Voorspelling voor EURUSD of goudprijs? Daarover prognoses maken is redelijk zinloos. Er zijn eenvoudigweg te veel factoren die de prijs beïnvloeden. En dat gaat veel verder dan de politiek van de centrale bankiers. De pandemie heeft een invloed (daar was drie jaar geleden geen rekening mee gehouden), de geopolitiek speelt mee (volledig onvoorspelbaar), demografische evoluties, rampen, ...


Er is toch wel een looninflatie, bijv. in Duitsland (verhoging minimumloon per uur) en in Amerika (Amazon - Walmart)? Zeker. Dat zijn de secundaire effecten. Nu is dat in de VS minder nefast dan in Europa, omdat de lonen de voorbije periode nauwelijks stegen is het een correctie op de verloren koopkracht van Joe Sixpack (ofte Jan met de Pet).


Een snellere verhoging van de rente in de VS: gaat de dollar sterk stijgen t.o.v. de euro? Dat zou je denken, maar dat moet niet noodzakelijk. Als dat vandaag de verwachting is, dan zal de dollar stijgen. Maar stel dat de ECB toch sneller iets doet (naar boven) en/of krachtiger dan vandaag voorspeld, en de Fed (Amerikaanse centrale bank) besluit het binnen zes maanden toch wat rustiger aan te doen dan vandaag gedacht, dan kan de dollar evengoed dalen ondanks de snellere stijging van de rente.


Er wordt met geen woord gerept over de impact van klimaatverandering? Dat klopt. De klimaatverandering is nochtans een belangrijk socio-economisch thema met een immense impact op heel wat gemeenschappen. De financiële wereld is soms cynisch want er zullen heel wat bedrijven zijn die er nauwelijks of geen hinder van ondervinden, of die er zelfs bij zullen winnen.


Wat is de mogelijke impact van cryptocurrency op het monetaire stelsel? Zoals Jan Longeval aangeeft in het debat, zijn cryptomunten geen betaalmiddel maar een bewaarplaats van waarde. Gezien de kostprijs om het systeem te onderhouden (onder meer ook een milieukost) valt het te bezien of dit een doeltreffende bescherming is. Er mag dan wel een limiet staan op het aantal bitcoins dat zal uitgegeven worden, er staat geen limiet op het aantal cryptomunten. Het is vooral de blockchain-techniek die erachter zit - een nieuw soort database waarin transacties worden opgeslagen - die erg veel mogelijkheden biedt naar de toekomst.


Wat is de milieu-impact van cryptomunten? Zijn ze allemaal even energieverslindend? Is cryptocurrency duurzaam? Moeilijk te checken. Maar het is geen toeval dat de grootste servers in IJsland draaien op elektriciteit op basis van geothermische energie. Die is energieneutraal. Dat kan niet gezegd worden van elektriciteit die opgewekt wordt uit fossiele brandstoffen zoals dat in verschillende landen in het Midden-Oosten gebeurt. Voorlopig is het dus eerder nog belastend voor het milieu. Op dit moment is het systeem nog te weinig efficiënt om een volledig betaalsysteem op te laten draaien.

 

Macro-economische vooruitzichten zijn belangrijk, maar nog belangrijker zijn de specifieke keuzes waar ú voor staat in 2022. Zin in een goed gesprek hierover? Aarzel dan niet om een afspraak te maken.

Maak hier uw afspraak

Ook interessant

blogpost over Vermogensbeheer

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.