Palo Alto - Cybersecurity

08 juli 2024

Iedereen heeft het ondertussen al wel eens gehoord. “Klik niet op een link uit een onbetrouwbare mail”, “Gebruik verschillende wachtwoorden en schrijf ze nooit op papier”, “Geef nooit gevoelige informatie zoals bankgegevens door via mail of telefoon”.

Die aanbevelingen hebben één gemeenschappelijk doel, namelijk het voorkomen van internetoplichting.

 

Jammer genoeg is internetfraude booming business en dat lijkt voorlopig niet te veranderen, integendeel. Ook bedrijven en overheidsinstellingen worden meer en meer geconfronteerd met cybercriminaliteit. Niet alleen het aantal cybersecurityaanvallen maar ook de ernst van die aanvallen nemen doorheen de jaren toe.

Het zal niet verbazen dat de uitgaven van bedrijven en overheidsinstellingen aan cybersecurity al tientallen jaren een structureel stijgende trend kennen.

De voornaamste factoren die die groei verklaren zijn geopolitieke spanningen, strengere regelgeving om data te beschermen, veranderende werkwijze richting cloud computing, internet of things en een toename van het op afstand werken. Gelukkig staan we in de strijd tegen de cybercriminelen niet alleen.

Het Amerikaanse Palo Alto Networks kan beschouwd worden als het grootste cybersecuritybedrijf in de wereld. Het bedrijf werd opgericht in 2005, is wereldwijd actief en heeft klanten uit verschillende sectoren waaronder de banken- en energiesector, gezondheidszorg, onderwijs, overheidsinstellingen, internet- en mediabedrijven en de telecomsector.

Palo Alto Networks focust op netwerk- en cloudbeveiliging, security operations, het geven van bedreigingsinformatie en op het geven van beveiligingsadvies.

Het bedrijf biedt een cybersecurityplatform aan dat de gebruikers, het netwerk, de cloud en eindpunten zoals laptops en andere mobiele apparaten beschermt. Eens een bedrijf of overheidsinstelling klant is geworden bij Palo Alto Networks, zullen zij in veruit de meeste gevallen klant blijven. Bedrijven zoeken immers zekerheid met betrekking tot cybersecurity. Het overschakelen naar een ander cybersecuritybedrijf creëert net onzekerheid en bijkomende kosten (tijd, geld, opleiding, aanpassen aan een nieuw beveiligingssysteem).

Ook naarmate men langer klant is, wordt het enkel maar moeilijker om de overstap nog te maken. Een goed voorbeeld om dat te illustreren zijn de firewalls. Een firewall volgt regels die bepalen wat er wel of niet op het netwerk toegelaten mag worden. Naarmate een bedrijf groter wordt, worden er meer regels opgezet. Die regels kunnen niet makkelijk overgezet worden naar een firewall van een concurrent. Het bedrijf zou die regels opnieuw moeten opzetten die doorheen de jaren zijn gecreëerd.

Palo Alto Networks tracht klanten van concurrenten te overhalen om de overstap naar hen te maken. Dat doen ze onder andere door hun schaalgrootte uit te spelen. Grotere cybersecurity bedrijven zoals Palo Alto Networks kunnen meer uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling, marketing en verkoopteams dan hun kleinere concurrenten.

Het bedrijf biedt zelfs zijn oplossingen, afhankelijk van bepaalde omstandigheden, tijdelijk gratis aan.

Het laatste duurzaam competitieve voordeel waarover Palo Alto Networks beschikt zijn netwerkeffecten. Hun beveiligingsoplossingen zijn gebaseerd op machine learning en artificiële intelligentie. Hoe meer data ze kunnen verwerken, hoe beter hun beveiligingsoplossingen worden. Bijgevolg trekt dat nieuwe klanten aan waardoor er opnieuw meer data verwerkt kunnen worden.

Palo Alto Networks focust sinds jaar en dag op langetermijnresultaten. In procentuele en nominale termen geven ze veel uit aan onderzoek en ontwikkeling, verkoopteams en marketing. Uitgaven aan die groei-investeringen bedragen consistent meer dan 60% van de omzet. Dat is aanzienlijk meer dan bij directe concurrenten.

De cybersecuritymarkt zal nog zeker tot en met 2028 jaarlijks met bijna 10% groeien. Bijgevolg lijkt het ons een verstandige keuze om te investeren in de toekomst.

Palo Alto Networks is dus niet alleen goed geplaatst om te profiteren van die groeitrend.

Ook de financiële resultaten zijn in stijgende lijn. De omzet, kasstromen en het rendement op kapitaal nemen immers structureel toe. Operationeel en financieel gaat het dus goed maar zoals elke belegger weet, moet er ook gekeken worden naar waardering. Een goed bedrijf is immers geen garantie voor een goede belegging.

Dit is een samenvatting van de conclusies uit de studie. De volledige studie is te raadplegen via
https://www.dierickxleys.be/nl/studies/palo-alto-networks.

Lees hier de volledige DLJ van juli 2024.

Ook interessant

blogpost over Vermogensbeheer

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.