<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479708106200774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Samen groeien met onze klanten, daar gaan we voor.

01 oktober 2021

Hoe merken klanten en medewerkers van Dierickx Leys Private Bank Kortrijk dat Lode Leirens sinds mei 2021 aan boord is als commercieel verantwoordelijke? Ze hóren het, naar zijn eigen zeggen. Want hij legt het graag uit (in vijf talen als het moet), staat altijd open voor een gesprek (formeel of informeel) en kan niet wachten om samen een visie te ontwikkelen die rendeert, op maat van elke klant. Hoe bekijkt hij dat precies? Dat vroegen we hem op de man af, even vóór de opening van het nieuwe kantoor.

Waar komt Lode Leirens (43) vandaan? Na een kindertijd in Brussel verhuisde hij naar Brugge waar hij al 39 jaar woont. Samen met zijn Braziliaanse vrouw heeft hij twee flinke dochters van 4 en 1. De oudste - Chloë - schakelt al moeiteloos over van Nederlands naar Portugees en weer terug. Stellen dat hij al een ruime ervaring heeft opgedaan in de financiële wereld, is een understatement. “Ik heb al wat kilometers op de teller, dat klopt.” Wist hij dan al vroeg dat hij de financiële wereld in wilde? Nee, daar is hij eigenlijk ingerold. In ‘99 kreeg hij als schoolverlater de kans om bij Rabobank aan de slag te gaan. En dat deed hij. “Ik mocht onderaan de ladder beginnen. Praktijkervaring opdoen en ook 1 à 2 dagen per week studeren, over hypotheken, belastingen, boekhouden, beleggingsadvies, kredieten … Vanaf dan heb ik me op diverse manieren - acht jaar lang ook via avondschool - verdiept in alle facetten van het vak. Een ideale combinatie: ik amuseerde me en kon iedere dag bijleren, stapsgewijs expertise verwerven.”

En u was vertrokken in de financiële wereld. 
“Ja. Stap voor stap opklimmen, dat kon. Voor mezelf heb ik de druk en de lat altijd hoger gelegd, zodat ik klaar was voor de volgende stap. Het belang van hard werken had ik van thuis meegekregen - ik kom uit een familie van zelfstandigen. Vanaf mijn 16de heb ik in het weekend ook in de horeca gewerkt. Niet te onderschatten als leerschool. Je leert commercieel te zijn en met iedereen om te gaan. Eigenlijk zou dat ook in het lessenpakket van het onderwijs moeten zitten.”

Vanaf 2000, toen hij bij Fortis Blankenberge aan de slag ging, werd BNP Paribas Fortis zijn biotoop. Terwijl hij zijn expertise verdiepte en meer ervaring opdeed, kreeg hij ook meer verantwoordelijkheden. Achtereenvolgens als Sales Efficiency manager, kantoordirecteur, private banker, Manager Sustainable Business & Social Enterprises.

“Dat laatste was een volledig nieuw segment: sociale ondernemingen en duurzaam ondernemen. Dat is me altijd blijven interesseren, net als het thema duurzaamheid, corporate sustainability. Nu ben ik weer aan een nieuwe uitdaging begonnen: de commerciële leiding van een kantoor voor private banking .”

Hoe leerde u Dierickx Leys Private Bank kennen?
“Door een vroegere collega die ook bij Dierickx Leys Private Bank gestart was. Hij tipte me dat ze iemand zochten om kantoor Kortrijk commercieel te leiden. Ik kende hen al op een andere manier: via hun website. Ik beken dat we daar soms informatie gingen opzoeken over aandelen. Heel betrouwbaar.”

‘Visie rendeert’ is het credo van Dierickx Leys Private Bank. Herkent u zich daarin?
“Jazeker. Visie is cruciaal voor vermogensbeheer. Natuurlijk moet je het hele vakgebied overzien en de nodige expertise bieden. Maar visie is ook nodig om aan de klant echt maatwerk te leveren. Je moet inzien wat de klant precies wil, meedenken met hem, het gevoel geven én aantonen dat je in hetzelfde schuitje zit. ‘Wij worden uw tweede bank’ vond ik altijd al een inspirerende insteek van Dierickx Leys Private Bank.”

Over maatwerk
“Met maatwerk wordt wel meer gezwaaid, maar dat moet je hard maken. “Wij zijn er voor u zoals u wenst dat wij voor u werken.” Liefst met een langetermijnhorizon. Van generatie tot generatie. En dat is vaak gekoppeld aan de ‘moments of truth’ in het leven van de klant, de belangrijke mijlpalen. Dan krijgen wij de kans om onze rol als kapitein of copiloot van het financiële schip volop te spelen.”

Over partnership
“Echt partnership, daar gaat het om. Bij mooi weer, maar ook bij storm. Als het goed gaat met de economie en de beurzen, dan is het plezant om je klant te bellen. Maar van zodra het iets moeilijker wordt, mag je je niet wegsteken. Dan moet er nog meer contact zijn. Om problemen te duiden en oplossingen zoeken. Op dat moment willen we ons onderscheiden, blijk geven van expertise en de rust bewaren, kortom: de klant goed begeleiden.”

Hoe bekijkt u uw eigen rol?
“Ik wil vooral onze waarde naar de klanten toe vergroten én verder uitdragen. Dat kunnen we alleen
als we samen voor hetzelfde doel gaan. Daarom heb ik ook een interne opdracht naar de medewerkers toe. Na de overname door Dierickx Leys Private Bank moeten zij verder vertrouwd raken met de mindset en de manier van werken. Hun talenten, hun kennis en expertise krijgen nog meer ruimte. Ook letterlijk, in de nieuwe kantoren. Zij leren optimaal gebruik te maken van alle tools die voorhanden zijn. En zo meer. Ja, ik haal iedereen een beetje uit zijn/haar comfortzone (lacht).”

Zijn de noden van de klant geëvolueerd?
“We zien alleszins een verschil met 20 jaar geleden. Vandaag is er veel meer informatie ter beschikking van iedereen, in De Tijd, Kanaal Z, De Belegger ... De klant is doorgaans beter geïnformeerd dan vroeger, maar ook veeleisender en ongeduldiger (lacht). Hij ziet soms goedkopere oplossingen maar zonder het nodige advies. Op dat punt is het aan ons om ons echt te onderscheiden en onze meerwaarde te bewijzen. Beleggingen zijn gericht op rendement, natuurlijk.
Maar we doen ook meer dan beleggen. We zorgen er mee voor dat het gezinspatrimonium intact blijft en groeit waar mogelijk. Onze meerwaarde kunnen we ook bewijzen bij de vermogensoverdracht. Wij geven totaaladvies op maat van het hele gezin, ook voor de
volgende generaties.”

Duurzaam en ‘social’ zijn kernwoorden in uw carrière. Nog altijd?
“Jazeker. Duurzaamheid wordt soms gepercipieerd als ecologie, maar het is veel meer dan dat. Het gaat ook over innovatief zijn (anders sta je als bedrijf buitenspel), blijven leren en expertise opbouwen, oog hebben voor het welzijn van mensen …

Samengevat: inzetten op Planet, People & Profit. Vandaar ook dat wij onze evenementen in Kortrijk organiseren, met lokale partners. We staan voor een duurzame aankooppolitiek. Dit sluit perfect aan bij onze beleggingspolitiek: bij de aandelenselectie door Dierickx Leys Private Bank gaan bedrijven altijd door een ESG-filter (Environment, Social & Corporate Governance).”

Waar kijkt u vooral naar uit in de komende periode?
“Een succesverhaal schrijven in Kortrijk en West-Vlaanderen, natuurlijk. Wij willen de bevoorrechte
tweede bank’ worden en een waardige speler op de markt zijn die voor niemand moet onderdoen qua expertise. We willen ons onderscheiden in de aanpak van de klant, vertrouwensbanden smeden en partnerships opbouwen.

Kortom: samen groeien met onze klanten!

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.