Sonova holdings: een buy & hold aandeel voor de lange termijn?

02 januari 2023

Dit is een samenvatting van de conclusies uit de studie. De volledige studie is te raadplegen via https://www.dierickxleys.be/nl/studies/sonova.

Het Zwitserse Sonova Holdings werd recent in de aandelenselectie van Dierickx Leys Private Bank opgenomen. Hoewel de naam van het bedrijf relatief onbekend is bij het brede publiek, zullen de producten van het bedrijf bij verschillende mensen toch een belletje doen rinkelen. Zo heeft Sonova Holdings namelijk verschillende premiummerken van hoorapparaten, zoals Phonak, Unitron of Hansaton, in de portefeuille. Bent u onlangs in een hoorcentrum van Lapperre langsgeweest? Weet dan dat u onrechtstreeks klant bent bij het bedrijf, aangezien Lapperre een onderdeel vormt van de Sonova groep.

Volgens onze analyse zijn de bedrijfsactiviteiten redelijk defensief en recessiebestendig. Bovendien verwachten we dat verschillende demografische trends de markt voor hoorapparaten en hoorimplantaten de komende decennia gestaag zal doen aangroeien.

Sonova holdings
Het huidige Sonova holdings werd in 1947 opgericht als ‘AG für Elektroakustik’, maar is quasi van bij de start beter bekend onder de merknaam ‘Phonak’. In 1950 bracht het bedrijf met de ‘Phonak Alpine’ zijn eerste hoorapparaat op de markt. In 1965, toen Ernst Rihs het bedrijf overnam, begon het bedrijf echt innovatieve producten zoals de ‘Visation Super’ (1967) (brillen met een geïntegreerd hoortoestel) en Phonette (1970) (eerste behind-the-ear (BTE-)hoorapparaat) op de markt te brengen. Vanaf het einde van de jaren ’70 startte het bedrijf zijn internationale expansie met de opening van verkooppunten in Frankrijk en Duitsland. In 1985 kreeg het bedrijf officieel de naam Phonak AG, naar het bekendste merk van het bedrijf. In 1991 lanceerde het bedrijf ‘Phonica’ het eerste in-the-ear (ITE-)hoorapparaat van het bedrijf. In 1994 volgde de beursgang van Phonak op de Zwitserse beurs. In 2007 nam het bedrijf de huidige bedrijfsnaam aan: Sonova Holdings, al blijven de onderliggende merknamen (zoals Phonak, Unitron, Hansaton, Advanced Bionics en AudioNova) wel behouden.

Vandaag telt Sonova wereldwijd ongeveer 17.000 werknemers en baat het ongeveer 3.800 hoorcentra uit. De merken van de Sonova groep behoren tot de top in de sector en kennen een rijke geschiedenis van technologische innovatie en gebruiksgemak.

Activiteiten van de groep
Sonova rapporteert zijn omzet in twee verschillende divisies:

1. Hearing Instruments: bestaande uit subdivisies ‘hearing instruments’, ‘audiological care’ & ‘consumer hearing’.

Dit bedrijfssegment omvat activiteiten zoals het ontwerp, de ontwikkeling, de productie, de distributie en het onderhoud van hoortoestellen en aanverwante producten.

Sonova verkoopt zijn producten wereldwijd zowel via derde partijen (zoals distributeurs), als via zijn eigen winkelnetwerk. Het bedrijf groeide via overnames uit tot een grote speler in het retailsegment met een totaal van 3.800 hoorcentra wereldwijd.
Recent aangekondigde overnames en strategische partnerships in de VS en China waarborgen de verdere groei van dit bedrijfsonderdeel.

Tot slot is het bedrijf ook bezig met de uitbouw van een consumentenelektronica-divisie, al hechtten we daar voorlopig niet te veel aandacht aan, aangezien dat een minimaal onderdeel van de omzet uitmaakt.

Bovengenoemde activiteiten zijn op dit moment goed voor ongeveer 92 % van de totaal gegenereerde omzet van de groep.

2. Cochlear implants:
Deze divisie biedt implanteerbare oplossingen aan voor klanten met de grootste gehoorproblemen.
In essentie gaat het hier over botverankerde hoortoestellen en middenoorimplantaten (‘cochlear implants’). Die producten worden geplaatst door middel van een chirurgische ingreep in ziekenhuizen en zijn relatief duur. In de meeste gevallen is er geen terugbetaling vanuit de gezondheidszorg. COVID-19 had ook een stevige impact op deze divisie. Dit segment opereert onder het merk ‘Advanced Bionics’ en is momenteel goed voor ongeveer 8% van de totale groepsomzet.

Demografische rugwind
We verwachten dat de gehoorzorgsector de komende decennia gaat groeien door 3 verschillende demografische trends die een langetermijnrugwind zullen vormen voor de sector.

1. Toenemende levensverwachting
Over de afgelopen eeuwen is de levensverwachting wereldwijd significant en consistent toegenomen overheen alle geografische regio’s. In verschillende regio’s is de levensverwachting de afgelopen eeuw zelfs meer dan verdubbeld. Kijken we van bij de start van de data (omstreeks 1770), dan is de gemiddelde globale levensverwachting gestegen van 29 jaar in 1770 naar 73 jaar in 2019. Die evolutie werd onderliggend gedreven door een sterke mate van innovatie in landbouw, geneeskunde en andere socio-economische factoren. Die vooruitgang had tot gevolg dat de globale populatie gevoelig is toegenomen. In 1950 bijvoorbeeld telde onze planeet ongeveer 2,5 miljard mensen. Recent rondde de mensheid de kaap 8 miljard levenden. De verwachting van de VN is dat dat aantal verder oploopt tot 10,4 miljard tegen het einde van deze eeuw.

2. Toenemend cohort oudere mensen
De toename van de populatie verhult echter een andere onderliggende parameter die voor dit artikel van belang is, met name de onderliggende samenstelling van de wereldbevolking. Als we de onderliggende data erbij nemen, zien we dat de demografische stratificatie van de populatie sterk aan het veranderen is, en ook in de toekomst verder zal wijzigen. Een sterke toename van geboortes in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw (‘de babyboom’) leidde ertoe dat de bevolkings-
piramide de structuur van een driehoek had.

In essentie: er waren significant meer geboortes in relatie tot het segment van mensen op een zeer hoge leeftijd. Naarmate het aantal geboortes afnam in verhouding tot het segment van mensen op hogere leeftijd, wijzigde ook de structuur van de bevolkingspiramide. Zo kunnen we er redelijkerwijs van uitgaan dat het aantal oudere mensen op wereldschaal de komende decennia significant zal stijgen.

Wat vanuit ons onderzoeksperspectief interessant is aan die evolutie, is het feit dat gehoorproblemen zich voornamelijk manifesteren bij het oudere deel van de bevolking (voornamelijk bij 70+’ers). Er bestaat een duidelijk lineair verband tussen de prevalentie van de gehoorproblematiek en het voortschrijden van de leeftijd. Dat is een evolutie die zich in alle geografische regio’s van de wereld zal manifesteren.

3. Stijgende betaalbaarheid in ontwikkelingslanden
Een laatste drijver van de verwachte groei in de sector betreft een verwachte stijging in de sociaal-economische situatie van de middenklasse in ontwikkelingslanden. Hoewel die parameter moeilijker te kwantificeren is, is het duidelijk dat naarmate ontwikkelingslanden welvarender worden, er meer ruimte is voor overheden om in sociale zorgstelsels te voorzien, wat de toegang tot gehoorzorg in die landen, zowel via overheidsinitiatieven als via de retailmarkt, verder kan ondersteunen. De verwachting is dat, naarmate de betaalbaarheid van gehooroplossingen toeneemt, ook de vraag vanuit de populatie zal toenemen, aangezien de onderliggende trends dezelfde zijn als in de
westerse landen.

Conclusie
Hoewel de financiële halfjaarresultaten bij Sonova Holdings een wat gemengd beeld vertoonden, blijven we op middellange termijn positief over het bedrijf.

Sonova Holdings bezit volgens ons twee competitieve voordelen waardoor het bedrijf op de langere termijn zou moeten kunnen outperformen.

In de eerste plaats heeft Sonova volgens ons een competitief voordeel op gebied van reputatie en merksterkte dat door de tijd is opgebouwd. Zo heeft Sonova verschillende merken in de portefeuille (zoals Phonak) die ondertussen een decennialang trackrecord op vlak van kwaliteit en technologische innovatie hebben opgebouwd.

Ten tweede is er ook een zekere veranderingskost waarbij het merendeel van de klanten bij het kiezen van een hoorapparaat, relatief prijsongevoelig is. Andere elementen zoals gebruiksgemak, mate van discretie en technologische kwaliteit van het toestel zijn in eerste instantie grotere bezorgdheden dan de prijs van het product. Bovendien is een klant voor dit soort producten zeer merktrouw.

Tot slot beschikt de sector in het algemeen over een demografische rugwind, waardoor de afzetmarkt voor de producten van Sonova de komende decennia quasi automatisch zal blijven aangroeien.

Dit is een samenvatting van de conclusies uit de studie. De volledige studie is te raadplegen via
https://www.dierickxleys.be/nl/studies/sonova

Ook interessant

blogpost over Vermogensbeheer

Blijf op de hoogte!

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.